Luận văn, Luận án
34.628 NG - H 2019
Pháp luật và thực tiễn Việt Nam về vấn đề hỗ trợ và giám sát của Toà án đối với trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài :
BBK 34.628
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hường
Nhan đề Pháp luật và thực tiễn Việt Nam về vấn đề hỗ trợ và giám sát của Toà án đối với trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Thu Hường ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 87 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lí luận chung về vấn đề hỗ trợ và giám sát của Toà án đối với trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về vấn đề hỗ trợ và giám sát của Toà án đối với trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài và thực tiễn áp dụng. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tư pháp quốc tế
Từ khóa Trọng tài thương mại
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Từ khóa Toà án nhân dân
Từ khóa Tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010101-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173622
0023
004591B3827-054D-4B6A-84BE-EFD1CCD988A7
005202003301718
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200330171823|blylth|c20200114160416|dluongvt|y20200113094817|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.628|bNG - H 2019
1001 |aNguyễn, Thị Thu Hường
24510|aPháp luật và thực tiễn Việt Nam về vấn đề hỗ trợ và giám sát của Toà án đối với trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Thu Hường ; TS. Trần Minh Ngọc hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a87 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 8 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
505 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b55
520 |aTrình bày cơ sở lí luận chung về vấn đề hỗ trợ và giám sát của Toà án đối với trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về vấn đề hỗ trợ và giám sát của Toà án đối với trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài và thực tiễn áp dụng. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aTrọng tài thương mại
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aToà án nhân dân
653|aTranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010101-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luatquocte/nguyenthithuhuong/anguyenthithuhuongthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010102 Đọc sinh viên 34.628 NG - H 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010101 Đọc sinh viên 34.628 NG - H 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1