Luận văn, Luận án
34(N441)112.2 THA 2019
Quyền con người, quyền công dân của phụ nữ Lào - thực trạng và giải pháp :
BBK 34(N441)112.2
Tác giả CN Thammavichay, Viengvilay
Nhan đề Quyền con người, quyền công dân của phụ nữ Lào - thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Viengvilay Thammavichay ; GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 83 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề chung về quyền con người, quyền công dân của phụ nữ. Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về quyền con người, quyền công dân của phụ nữ ở Lào; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Quyền con người
Từ khóa Luật Hiến pháp
Từ khóa Quyền công dân
Từ khóa Lào
Từ khóa Phụ nữ
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010337-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00173655
0023
0041ADD3579-59F9-4892-A100-D00C246CBFB0
005202003311708
008200114s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200331170742|bnhunt|c20200120081425|dluongvt|y20200114154630|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(N441)112.2|bTHA 2019
1001 |aThammavichay, Viengvilay
24510|aQuyền con người, quyền công dân của phụ nữ Lào - thực trạng và giải pháp : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cViengvilay Thammavichay ; GS. TS. Thái Vĩnh Thắng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a83 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 78 - 83.|b78
520 |aTrình bày một số vấn đề chung về quyền con người, quyền công dân của phụ nữ. Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về quyền con người, quyền công dân của phụ nữ ở Lào; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aQuyền con người
653 |aLuật Hiến pháp
653 |aQuyền công dân
653 |aLào
653 |aPhụ nữ
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010337-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luathienphapvaluathanhchinh/viengvilaythammavichay/aviengvilaythammavichaythumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010338 Đọc sinh viên 34(N441)112.2 THA 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010337 Đọc sinh viên 34(N441)112.2 THA 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1