Bài viết tạp chí
34(V)12
Bàn thêm về cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay /
BBK 34(V)12
Tác giả CN Nguyễn, Minh Đoan,, TS
Nhan đề Bàn thêm về cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Minh Đoan
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Cải cách tư pháp
Nguồn trích Toà án nhân dân.Toà án nhân dân tối cao,Số 14/2009, tr. 14 - 18.
000 00000cam a2200000 a 4500
00115765
0026
00417946
00520091022083529.0
008091022s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311171448|bmaipt|c201311171448|dmaipt|y200910220845|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)12
1001 |aNguyễn, Minh Đoan,|cTS
24510|aBàn thêm về cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay /|cNguyễn Minh Đoan
653 |aViệt Nam
653 |aCải cách tư pháp
7730 |tToà án nhân dân.|dToà án nhân dân tối cao,|gSố 14/2009, tr. 14 - 18.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLê Thị Hồng Lý

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào