TL Hội nghị, hội thảo
34(V)014 AN 2017
Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước :
BBK 34(V)014
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước
Nhan đề Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước :kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế /Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 296 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề về án lệ, gồm: mối quan hệ giữa án lệ với các nguồn khác của pháp luật; nguyên tắc xây dựng và áp dụng pháp luật; những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay; quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ tại Việt Nam…
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Lý luận nhà nước pháp luật
Từ khóa Án lệ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đoan
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Năm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồi
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Quỳnh Chi
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Hải
Tác giả(bs) CN Chu, Thành Quang
Tác giả(bs) CN Bùi, Xuân Phái
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Bá Bình
Tác giả(bs) CN Lê, Vương Long
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Trang
Tác giả(bs) CN Phí, Thị Thanh Tuyền
Tác giả(bs) CN Lại, Thị Phương Thảo
Tác giả(bs) CN Cao, Kim Oanh
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Hồng Tuyến
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Ánh Hồng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Quyên
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Minh Trang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thùy Linh
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Út
Tác giả(bs) CN Mai, Văn Thắng
Tác giả(bs) CN Cao, Thị Ngọc Hà
Tác giả(bs) CN Briquet, Bernoit
Tác giả(bs) CN Sakiko, Kamada
Tác giả(bs) CN Simon, Juergen
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(2): DSVHT 000417-8
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuhoinghihoithao/capquocte/2017/anlelyluanthuctienovietnamvamotsonuocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00150243
0025
00485DC7BE9-711D-4982-9388-84F949EE3E6F
005201808310814
008180426s2017 vm vie
0091 0
039|a20180831081355|bluongvt|c20180808160405|dhuent|y20180426143843|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)014|bAN 2017
1112 |aHội thảo khoa học Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước|cHà Nội|d2017
24510|aÁn lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước :|bkỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế /|cBộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a296 tr. ; |c28 cm.
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề về án lệ, gồm: mối quan hệ giữa án lệ với các nguồn khác của pháp luật; nguyên tắc xây dựng và áp dụng pháp luật; những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay; quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ tại Việt Nam…
653 |aViệt Nam
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
653 |aÁn lệ
7001 |aNguyễn, Minh Đoan
7001 |aNguyễn, Văn Năm
7001 |aNguyễn, Thị Hồi
7001 |aHoàng, Thị Quỳnh Chi
7001 |aNguyễn, Hồng Hải
7001 |aChu, Thành Quang
7001 |aBùi, Xuân Phái
7001 |aNguyễn, Bá Bình
7001 |aLê, Vương Long
7001 |aNguyễn, Thu Trang
7001 |aPhí, Thị Thanh Tuyền
7001 |aLại, Thị Phương Thảo
7001 |aCao, Kim Oanh
7001 |aĐặng, Thị Hồng Tuyến
7001 |aĐỗ, Thị Ánh Hồng
7001 |aTrần, Thị Quyên
7001 |aBùi, Thị Minh Trang
7001 |aNguyễn, Thùy Linh
7001 |aHà, Thị Út
7001 |aMai, Văn Thắng
7001 |aCao, Thị Ngọc Hà
7001 |aBriquet, Bernoit
7001 |aSakiko, Kamada
7001 |aSimon, Juergen
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(2): DSVHT 000417-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuhoinghihoithao/capquocte/2017/anlelyluanthuctienovietnamvamotsonuocthumbimage.jpg
890|a2
925|aG
926|a0
927|aHT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000418 Đọc sinh viên 34(V)014 AN 2017 Kỷ yếu hội thảo 2
2 DSVHT 000417 Đọc sinh viên 34(V)014 AN 2017 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào