Bài viết tạp chí
34(V)01
Bàn thêm về cơ cấu của quy phạm pháp luật /
BBK 34(V)01
Tác giả CN Nguyễn, Minh Đoan,, ThS
Nhan đề Bàn thêm về cơ cấu của quy phạm pháp luật / Nguyễn Minh Đoan
Từ khóa Quy phạm pháp luật
Từ khóa Lý luận nhà nước pháp luật
Từ khóa Cơ cấu quy phạm pháp luật
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 3/2000, tr. 17 - 21.
000 00000cab a2200000 a 4500
0016018
0026
0047294
005201710181433
008131030s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a20171018143345|bmaipt|c201311291026|dmaipt|y200208280833|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)01
1001 |aNguyễn, Minh Đoan,|cThS
24510|aBàn thêm về cơ cấu của quy phạm pháp luật /|cNguyễn Minh Đoan
653 |aQuy phạm pháp luật
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
653 |aCơ cấu quy phạm pháp luật
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 3/2000, tr. 17 - 21.
890|a0|b0|c1|d0
930 |aĐàm Viết Lâm

Không tìm thấy biểu ghi nào