Sách tham khảo
33(V)8
Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa /
Kí hiệu phân loại 33(V)8
Nhan đề Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa /Hoàng Ngọc Hoà chủ biên ; Hoàng Thị Vân Anh,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia,2007
Mô tả vật lý 495 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh tế thị trường
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế quốc tế
Từ khóa tự do Hội nhập kinh tế quốc tế
Từ khóa tự do Toàn cầu hóa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Nam,
Tác giả(bs) CN Chu, Văn Cấp,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đắc Hưng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Tư,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Từ,
Tác giả(bs) CN Chu, Ngọc Giang,
Tác giả(bs) CN Chu, Ngọc Sơn
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Loan
Tác giả(bs) CN Hồ, Thanh Thủy
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ngọc Giang
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ngọc Hải,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ngọc Hoà,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Vân Anh,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Hoan,
Tác giả(bs) CN Lương, Văn Tự,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đình Hương,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Kế Tuấn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Thao,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Thuấn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hường,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Miền
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thơm,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Khanh,
Tác giả(bs) CN Phí, Thị Hằng,
Tác giả(bs) CN Trần, Mạnh Tuyến,
Tác giả(bs) CN Trần, Tuyết Lan
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Chử,
Tác giả(bs) CN Trương, Thị Mỹ Nhân,
Tác giả(bs) CN Võ, Văn Đức,
Tác giả(bs) CN Vũ, Đình Cự
Giá tiền 54000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(10): DSVKT 002229-38
000 00000cam a2200000 a 4500
00113098
0022
00415132
008080110s2007 vm| ae 00000 vie d
0091 0
039|a201311301328|bhanhlt|c201311301328|dhanhlt|y200712310254|zhanhlt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a33(V)8
090 |a33(V)8|bCHU 2007
24500|aChủ động hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa /|cHoàng Ngọc Hoà chủ biên ; Hoàng Thị Vân Anh,... [et al.]
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia,|c2007
300 |a495 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aKinh tế thị trường
653 |aKinh tế
653 |aKinh tế quốc tế
653 |aHội nhập kinh tế quốc tế
653 |aToàn cầu hóa
7001 |aNguyễn, Văn Nam,|cPGS. TS
7001 |aChu, Văn Cấp,|cGS. TS
7001 |aNguyễn, Đắc Hưng,|cTS
7001 |aNguyễn, Hữu Tư,|cPGS. TS
7001 |aNguyễn, Từ,|cTS
7001 |aChu, Ngọc Giang,|cThS
7001 |aChu, Ngọc Sơn
7001 |aĐỗ, Thị Loan
7001 |aHồ, Thanh Thủy
7001 |aHoàng, Ngọc Giang
7001 |aHoàng, Ngọc Hải,|cThS
7001 |aHoàng, Ngọc Hoà,|cGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aHoàng, Thị Vân Anh,|cThS
7001 |aHoàng, Văn Hoan,|cTS
7001 |aLương, Văn Tự,|cThứ trưởng
7001 |aNguyễn, Đình Hương,|cGS. TS
7001 |aNguyễn, Kế Tuấn,|cGS. TS
7001 |aNguyễn, Ngọc Thao,|cTS
7001 |aNguyễn, Quang Thuấn,|cPGS. TS
7001 |aNguyễn, Thị Hường,|cTS
7001 |aNguyễn, Thị Miền
7001 |aNguyễn, Thị Thơm,|cTS
7001 |aPhạm, Thị Khanh,|cTS
7001 |aPhí, Thị Hằng,|cThS
7001 |aTrần, Mạnh Tuyến,|cThS
7001 |aTrần, Tuyết Lan
7001 |aTrần, Văn Chử,|cGS. TS
7001 |aTrương, Thị Mỹ Nhân,|cThS
7001 |aVõ, Văn Đức,|cPGS. TS
7001 |aVũ, Đình Cự
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(10): DSVKT 002229-38
890|a10|b41|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Như
950 |a54000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT 002238 Đọc sinh viên 33(V)8 CHU 2007 Sách tham khảo 10
2 DSVKT 002237 Đọc sinh viên 33(V)8 CHU 2007 Sách tham khảo 9
3 DSVKT 002236 Đọc sinh viên 33(V)8 CHU 2007 Sách tham khảo 8
4 DSVKT 002235 Đọc sinh viên 33(V)8 CHU 2007 Sách tham khảo 7
5 DSVKT 002234 Đọc sinh viên 33(V)8 CHU 2007 Sách tham khảo 6
6 DSVKT 002233 Đọc sinh viên 33(V)8 CHU 2007 Sách tham khảo 5
7 DSVKT 002232 Đọc sinh viên 33(V)8 CHU 2007 Sách tham khảo 4
8 DSVKT 002231 Đọc sinh viên 33(V)8 CHU 2007 Sách tham khảo 3
9 DSVKT 002230 Đọc sinh viên 33(V)8 CHU 2007 Sách tham khảo 2
10 DSVKT 002229 Đọc sinh viên 33(V)8 CHU 2007 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào