Đề tài khoa học
34(V)23
Chế độ, quyền lợi người lao động khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước :
BBK 34(V)23
BBK LH 07 - 02/ĐHL
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Chế độ, quyền lợi người lao động khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước :đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Kinh tế ; Nguyễn Hữu Chí chủ nhiệm đề tài ; Đồng Ngọc Ba thư ký ; Lưu Bình Nhưỡng,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội,2007
Mô tả vật lý 245 tr. ;27 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Lao động
Từ khóa Doanh nghiệp nhà nước
Từ khóa Người lao động
Từ khóa Bảo vệ người lao động
Từ khóa Đề tài khoa học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Chí,, TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Bình,, ThS
Tác giả(bs) CN Lưu, Bình Nhưỡng,, TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thu,, ThS
Tác giả(bs) CN Đồng, Ngọc Ba,, TS.,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Dung,, ThS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Phụng,, TS
Tác giả(bs) CN Trần, Thuý Lâm
Tác giả(bs) CN Cao, Thế Việt
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Gia Trọng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hiền Phương,, ThS
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000111
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2007/nguyenhuuchi/anguyenhuuchithumbimage.jpg
000 00000cam a2200000 a 4500
00114283
0024
00416428
005201903061457
008080911s2007 vm| ae t 100 e vie d
0091 0
039|a20190306145712|byenkt|c201311271744|dthaoct|y200809110855|zhanhlt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)23
088 |aLH 07 - 02/ĐHL
090 |a34(V)23|bCHÊ 2007
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.|bKhoa Pháp luật Kinh tế.
24510|aChế độ, quyền lợi người lao động khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước :|bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /|cTrường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Kinh tế ; Nguyễn Hữu Chí chủ nhiệm đề tài ; Đồng Ngọc Ba thư ký ; Lưu Bình Nhưỡng,... [et al.]
260 |aHà Nội,|c2007
300 |a245 tr. ;|c27 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Lao động
653 |aDoanh nghiệp nhà nước
653 |aNgười lao động
653 |aBảo vệ người lao động
653 |aĐề tài khoa học
7001 |aNguyễn, Văn Nam
7001 |aNguyễn, Hữu Chí,|cTS.,|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aNguyễn, Đức Sơn
7001 |aNguyễn, Văn Bình,|cThS
7001 |aLưu, Bình Nhưỡng,|cTS
7001 |aNguyễn, Xuân Thu,|cThS
7001 |aĐồng, Ngọc Ba,|cTS.,|eThư ký
7001 |aĐỗ, Thị Dung,|cThS
7001 |aNguyễn, Thị Kim Phụng,|cTS
7001 |aTrần, Thuý Lâm
7001 |aCao, Thế Việt
7001 |aNguyễn, Gia Trọng
7001 |aNguyễn, Hiền Phương,|cThS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000111
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2007/nguyenhuuchi/anguyenhuuchithumbimage.jpg
890|a1|b2|c1|d0
930 |aHà Thị Ngọc
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000111 Đọc sinh viên 34(V)23 CHÊ 2007 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1