Bài viết tạp chí
Ảnh hưởng của AFTA, WTO đến sản xuất và xuất nhập khẩu gạo của Việt Nam /
Tác giả CN Nguyễn, Văn Nam
Nhan đề Ảnh hưởng của AFTA, WTO đến sản xuất và xuất nhập khẩu gạo của Việt Nam / Nguyễn Văn Nam
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Thị trường
Từ khóa AFTA
Từ khóa Thế giới
Từ khóa Xuất khẩu
Từ khóa Nông nghiệp
Từ khóa Hiệp định
Từ khóa WTO
Từ khóa Gạo
Nguồn trích Kinh tế và Dự báo.Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Số 314/1999, tr. 37 - 38.
000 00000cam a2200000 a 4500
0011766
0026
0042175
008131030s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311290845|bmaipt|c201311290845|dmaipt|y200201111048|zbanglc
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
1001 |aNguyễn, Văn Nam
24510|aẢnh hưởng của AFTA, WTO đến sản xuất và xuất nhập khẩu gạo của Việt Nam /|cNguyễn Văn Nam
653 |aViệt Nam
653 |aThị trường
653 |aAFTA
653 |aThế giới
653 |aXuất khẩu
653 |aNông nghiệp
653 |aHiệp định
653 |aWTO
653 |aGạo
7730 |tKinh tế và Dự báo.|dBộ Kế hoạch và Đầu tư,|gSố 314/1999, tr. 37 - 38.
890|a0|b0|c0|d0
911|aLHT

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào