Bài trích
34(N)310
Án lệ trong hệ thống pháp luật dân sự các nước Pháp, Đức và việc sử dụng án lệ ở Việt Nam /
BBK 34(N)310
Tác giả CN Nguyễn, Văn Nam,
Nhan đề Án lệ trong hệ thống pháp luật dân sự các nước Pháp, Đức và việc sử dụng án lệ ở Việt Nam / Nguyễn Văn Nam
Từ khóa tự do Luật dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đức
Từ khóa tự do Pháp
Từ khóa tự do Luật La Mã
Từ khóa tự do Án lệ
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp.Văn phòng Quốc hội,Số 6/2011, tr. 55 - 60.
000 00000cam a2200000 a 4500
00121266
0026
00423649
00520110414143819.0
008110414s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201310301533|bmaipt|c201310301533|dmaipt|y201104141441|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(N)310
1001 |aNguyễn, Văn Nam,|cThS
24510|aÁn lệ trong hệ thống pháp luật dân sự các nước Pháp, Đức và việc sử dụng án lệ ở Việt Nam /|cNguyễn Văn Nam
653 |aLuật dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aĐức
653 |aPháp
653 |aLuật La Mã
653 |aÁn lệ
7730 |tNghiên cứu lập pháp.|dVăn phòng Quốc hội,|gSố 6/2011, tr. 55 - 60.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào