Bài viết tạp chí
34(N)310
Án lệ trong hệ thống pháp luật dân sự các nước Pháp, Đức và việc sử dụng án lệ ở Việt Nam /
BBK 34(N)310
Tác giả CN Nguyễn, Văn Nam,, ThS
Nhan đề Án lệ trong hệ thống pháp luật dân sự các nước Pháp, Đức và việc sử dụng án lệ ở Việt Nam / Nguyễn Văn Nam
Từ khóa Luật dân sự
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Đức
Từ khóa Pháp
Từ khóa Luật La Mã
Từ khóa Án lệ
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp.Văn phòng Quốc hội,Số 6/2011, tr. 55 - 60.
Tệp tin điện tử http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=144
000 00000cam a2200000 a 4500
00121266
0026
00423649
005202004161620
008110414s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a20200416162011|bbanglc|c201310301533|dmaipt|y201104141441|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(N)310
1001 |aNguyễn, Văn Nam,|cThS
24510|aÁn lệ trong hệ thống pháp luật dân sự các nước Pháp, Đức và việc sử dụng án lệ ở Việt Nam /|cNguyễn Văn Nam
653 |aLuật dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aĐức
653 |aPháp
653 |aLuật La Mã
653 |aÁn lệ
7730 |tNghiên cứu lập pháp.|dVăn phòng Quốc hội,|gSố 6/2011, tr. 55 - 60.
85640|uhttp://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=144
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào