TL Hội nghị, hội thảo
34(V)014
Giải thích pháp luật - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :
BBK 34(V)014
Hội nghị, hội thảo Hội thảo quốc tế về giải thích pháp luật,
Nhan đề Giải thích pháp luật - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :kỷ yếu hội thảo /Văn phòng Quốc hội Việt Nam. Văn phòng dự án hỗ trợ cải cách pháp luật và tư pháp (JOPSO)
Thông tin xuất bản Hà Nội :Hồng Đức,2009
Mô tả vật lý 517 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa Giải thích pháp luật
Từ khóa Tòa án
Tác giả(bs) CN Thái, Vĩnh Thắng,, PGS.TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Quang,, TS
Tác giả(bs) CN Tô, Văn Hoà,, TS
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Long,, TS
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(5): DSVHT 000095-9
000 00000cam a2200000 a 4500
00114791
0025
00416965
008090428s2009 vm| aed t 100 0 vie d
0091 0
039|a201401171557|bthaoct|c201401171557|dthaoct|y200904280931|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)014
090 |a34(V)014|bGIA 2009
1112 |aHội thảo quốc tế về giải thích pháp luật,|cHà Nội,|d2009.
24510|aGiải thích pháp luật - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :|bkỷ yếu hội thảo /|cVăn phòng Quốc hội Việt Nam. Văn phòng dự án hỗ trợ cải cách pháp luật và tư pháp (JOPSO)
260 |aHà Nội :|bHồng Đức,|c2009
300 |a517 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aGiải thích pháp luật
653 |aTòa án
7001 |aThái, Vĩnh Thắng,|cPGS.TS
7001 |aNguyễn, Văn Quang,|cTS
7001 |aTô, Văn Hoà,|cTS
7001 |aLê, Văn Long,|cTS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(5): DSVHT 000095-9
890|a5|b7|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Ánh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000099 Đọc sinh viên 34(V)014 GIA 2009 Kỷ yếu hội thảo 5
2 DSVHT 000098 Đọc sinh viên 34(V)014 GIA 2009 Kỷ yếu hội thảo 4
3 DSVHT 000097 Đọc sinh viên 34(V)014 GIA 2009 Kỷ yếu hội thảo 3
4 DSVHT 000096 Đọc sinh viên 34(V)014 GIA 2009 Kỷ yếu hội thảo 2
5 DSVHT 000095 Đọc sinh viên 34(V)014 GIA 2009 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào