Luận văn, Luận án
34(V)014
Hoạt động xây dựng pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam :
BBK 34(V)014
Tác giả CN Lê, Văn Long
Nhan đề Hoạt động xây dựng pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam :luận văn tốt nghiệp /Lê Văn Long ; Nguyễn Minh Đoan hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội:,1988
Mô tả vật lý 49 tr.;28 cm.
Tóm tắt Pháp luật XHCN là kiểu pháp luật cao nhất và cuối cùng trong lịch sử. Việc xây dựng pháp luật và củng cố pháp luật là sự cần thiết khách quan trong CNXH.Xuất phát từ những nguyên nhân về kinh tế, về đối ngoại, chính trị, xã hội có những quan hệ thay đổi. Pháp luật XHCN không phải là hiện tượng vĩnh cửu nên phải luôn luôn xây dựng, hoàn thiện và phát triển phù hợp với xã hội. Hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta trải qua nhiều giai đoạn: 1945-1959, 1960-1975, 1975-1980, 1980 đến nay
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Xây dựng pháp luật
Từ khóa tự do Áp dụng pháp luật
Từ khóa tự do Thi hành pháp luật
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(1): DSVLA27
000 00000cam a2200000 a 4500
0011906
0023
0042355
008020829s1988 vm| ed m 000 0 vie d
0091 0
039|a201311110921|bthaoct|c201311110921|dthaoct|y200208190943|ztuttt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)014
090 |a34(V)014|bLÊ - L 1988
1001 |aLê, Văn Long
24510|aHoạt động xây dựng pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam :|bluận văn tốt nghiệp /|cLê Văn Long ; Nguyễn Minh Đoan hướng dẫn
260 |aHà Nội:,|c1988
300 |a49 tr.;|c28 cm.
502 |aLuận văn tốt nghiệp. Khoa Hành chính tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội, 1988.
520 |aPháp luật XHCN là kiểu pháp luật cao nhất và cuối cùng trong lịch sử. Việc xây dựng pháp luật và củng cố pháp luật là sự cần thiết khách quan trong CNXH.Xuất phát từ những nguyên nhân về kinh tế, về đối ngoại, chính trị, xã hội có những quan hệ thay đổi. Pháp luật XHCN không phải là hiện tượng vĩnh cửu nên phải luôn luôn xây dựng, hoàn thiện và phát triển phù hợp với xã hội. Hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta trải qua nhiều giai đoạn: 1945-1959, 1960-1975, 1975-1980, 1980 đến nay
653 |aLuật Hành chính
653 |aPháp luật
653 |aXây dựng pháp luật
653 |aÁp dụng pháp luật
653 |aThi hành pháp luật
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(1): DSVLA27
890|a1|b3|c0|d0
911|aPhạm Thị Mai
930 |aChu Thị Thao
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA27 Đọc sinh viên 34(V)014 LÊ - L 1988 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào