Giáo trình
34(V)01(075)
Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /
Kí hiệu phân loại 34(V)01(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2016
Mô tả vật lý 495 tr. ;22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Pháp luật
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Lý luận nhà nước pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đoan,, PGS. TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồi,, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Bùi, Xuân Phái,, ThS.
Tác giả(bs) CN Đoàn, Bạch Liên,, ThS.
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Long,, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Động,, PGS.TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Năm,, TS.,
Giá tiền 70000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(50): DSVGT 005345-94
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(949): MSVGT 096676-7502, MSVGT 097504-625
000 00000cam a2200000 a 4500
00142984
0021
00445840
005201707051409
008160930s2016 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
020 |a9786048108724
039|a20170705140926|bmaipt|c201610191018|dluongvt|y201609301528|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)01(075)
090 |a34(V)01(075)|bGIA 2016
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động,... [et al.]
260 |aHà Nội :|bTư pháp,|c2016
300 |a495 tr. ;|c22 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aNhà nước
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
7001 |aNguyễn, Minh Đoan,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Hồi,|cPGS. TS.
7001 |aBùi, Xuân Phái,|cThS.
7001 |aĐoàn, Bạch Liên,|cThS.
7001 |aLê, Văn Long,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Văn Động,|cPGS.TS.
7001 |aNguyễn, Văn Năm,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(50): DSVGT 005345-94
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(949): MSVGT 096676-7502, MSVGT 097504-625
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2016/giaotrinhliluanchungvenhanuocvaphapluat/agiaotrinhlyluanchungvenhanuocvaphapluatthumbimage.jpg
890|a999|b1710|c1|d0
950 |a70000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 097625 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2016 Giáo trình 1000
2 MSVGT 097624 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2016 Giáo trình 999
3 MSVGT 097623 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2016 Giáo trình 998
4 MSVGT 097622 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2016 Giáo trình 997
5 MSVGT 097621 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2016 Giáo trình 996
6 MSVGT 097620 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2016 Giáo trình 995
7 MSVGT 097619 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2016 Giáo trình 994
8 MSVGT 097618 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2016 Giáo trình 993
9 MSVGT 097617 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2016 Giáo trình 992
10 MSVGT 097616 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2016 Giáo trình 991
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 100