TL Hội nghị, hội thảo
378(V) ĐAO 2016
Đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp :
BBK 378(V)
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học Đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp,
Nhan đề Đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp :kỷ yếu hội thảo khoa học /Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 76 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Luật Hà Nội tập trung vào các vấn đề: quản lý tuyển sinh; giảng dạy, cung cấp học liệu; công tác kiểm tra, đánh giá phân loại kết quả học tập…
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Chương trình đào tạo
Từ khóa Đào tạo đại học
Tác giả(bs) CN Đặng, Thanh Nga,, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Triều Dương,, TS.
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Long,, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Hường
Tác giả(bs) CN Dương, Tuyết Miên,, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Hằng,, ThS.
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Hạnh,, ThS.
Tác giả(bs) CN Trịnh, Thị Thu Hương,, ThS.
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Hạnh,, TS.
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Mỹ Dung,, ThS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(2): DSVHT 000395-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146922
0025
004D18498D3-1771-463E-A490-9966ABF86B19
005201711291625
008171110s2016 vm vie
0091 0
039|a20171129162504|bhuent|c20171113100230|dhuent|y20171110160917|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a378(V)|bĐAO 2016
1112 |aHội thảo khoa học Đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp,|cHà Nội,|d2016
24510|aĐào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp :|bkỷ yếu hội thảo khoa học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a76 tr. ; |c28 cm.
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu về đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Luật Hà Nội tập trung vào các vấn đề: quản lý tuyển sinh; giảng dạy, cung cấp học liệu; công tác kiểm tra, đánh giá phân loại kết quả học tập…
653 |aViệt Nam
653 |aChương trình đào tạo
653 |aĐào tạo đại học
7001 |aĐặng, Thanh Nga,|cTS.
7001 |aNguyễn, Triều Dương,|cTS.
7001 |aLê, Văn Long,|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Thu Hường
7001|aDương, Tuyết Miên,|cPGS. TS.
7001|aPhạm, Thị Hằng,|cThS.
7001|aPhạm, Văn Hạnh,|cThS.
7001|aTrịnh, Thị Thu Hương,|cThS.
7001|aLê, Thị Hạnh,|cTS.
7001|aPhạm, Thị Mỹ Dung,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(2): DSVHT 000395-6
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000396 Đọc sinh viên 378(V) ĐAO 2016 Kỷ yếu hội thảo 2
2 DSVHT 000395 Đọc sinh viên 378(V) ĐAO 2016 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào