Giáo trình
1D(075)
Giáo trình Triết học Mác - Lê Nin :
Kí hiệu phân loại 1D(075)
Nhan đề Giáo trình Triết học Mác - Lê Nin :dùng trong các Trường Đại học, Cao đẳng /Chủ biên: Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia,2003
Mô tả vật lý 521 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Triết học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Vui,, GS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Long,, GS. TS.
Giá tiền 26000
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGTM(14): MSVGTM 033271-84
000 00000cam a2200000 a 4500
0018842
0021
00410672
008040405s2003 vm| e 000 0 vie d
0091 0
039|a201401100855|bthaoct|c201401100855|dthaoct|y200404011103|zmailtt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a1D(075)
090 |a1D(075)|bGIA 2003
24500|aGiáo trình Triết học Mác - Lê Nin :|bdùng trong các Trường Đại học, Cao đẳng /|cChủ biên: Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia,|c2003
300 |a521 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aGiáo trình
653 |aTriết học
7001 |aNguyễn, Hữu Vui,|cGS. TS.|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Ngọc Long,|cGS. TS.|eChủ biên
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGTM|j(14): MSVGTM 033271-84
890|a14|b116|c0|d0
930 |aLương Thị Ngọc Tú
950 |a26000

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào