Sách tham khảo
34(V)12
Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 34(V)12
Nhan đề Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam :sách tham khảo /Nguyễn Ngọc Hiến chủ biên ; Biên soạn: Trần Ngọc Đường, ... [et all.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia,2001
Mô tả vật lý 209 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách tập hợp các bải tham luận của các nhà khoa học và quản lý Nhà nước trình bày trong cuộc hội thảo khoa học về kiến nghị các giải pháp cải cách hành chính giai đoạn 2001-2005. Phân tích các tiến trình cải cách hành chính ở nước ta những năm qua, nguyên nhân, những hạn chế. Kiến nghị một số giải pháp cơ bản thúc đẩy cải cách hành chính của Việt Nam trong thời gian tới
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật hành chính
Từ khóa Cải cách hành chính
Tác giả(bs) CN Bùi, Thế Vĩnh,, PGS. TS.,
Tác giả(bs) CN Diệp, Văn Sơn,
Tác giả(bs) CN Đinh, Duy Hòa,, TS.,
Tác giả(bs) CN Đinh, Kim Yên,
Tác giả(bs) CN Đinh, Ngọc Hiện,, TS.,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Bích Hạnh,
Tác giả(bs) CN Hồ, Thị Minh,
Tác giả(bs) CN Khuất, Việt Hải,
Tác giả(bs) CN Lê, Chi Mai,, TS.,
Tác giả(bs) CN Lê, Thanh Bình,, TS.,
Tác giả(bs) CN Mai, Lan Hương,, ThS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Công Nghiệp,, TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Mạnh,, ThS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Khắc Khoa,, TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hiến,, TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Minh,, ThS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Vỹ,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Châm,, ThS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Hằng,, ThS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vinh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thái,, ThS.,
Tác giả(bs) CN Nông, Phú Bình,, TS.,
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Kỳ,, TS.,
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Quang,, GS. TS.,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Bích Hoa,, TS.,
Tác giả(bs) CN Phạm, Tuấn Khải,, TS.,
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Cúc,, TS.,
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Yến,
Tác giả(bs) CN Trần, Hữu Thắng,
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Đường,, PGS. TS.,
Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Bền,
Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Đán,, TS.,
Tác giả(bs) CN Vũ, Huy Từ,, GS. TS.,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thinh,
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Hiên,
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Thái,, TS.,
Giá tiền 35000
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênLHC(3): GVLHC1239, GVLHC1241-2
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(5): DSVLHC1528-32
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLHC(18): MSVLHC3012-3, MSVLHC3015-25, MSVLHC3027-31
000 00000cam a2200000 a 4500
0013422
0022
0044256
008131112s2001 vm| e 000 0 vie d
0091 0
039|a201311201618|bhanhlt|c201311201618|dhanhlt|y200201110154|zhanhlt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)12
090 |a34(V)12|bCAC 2001
24500|aCác giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam :|bsách tham khảo /|cNguyễn Ngọc Hiến chủ biên ; Biên soạn: Trần Ngọc Đường, ... [et all.]
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia,|c2001
300 |a209 tr. ;|c24 cm.
520 |aCuốn sách tập hợp các bải tham luận của các nhà khoa học và quản lý Nhà nước trình bày trong cuộc hội thảo khoa học về kiến nghị các giải pháp cải cách hành chính giai đoạn 2001-2005. Phân tích các tiến trình cải cách hành chính ở nước ta những năm qua, nguyên nhân, những hạn chế. Kiến nghị một số giải pháp cơ bản thúc đẩy cải cách hành chính của Việt Nam trong thời gian tới
653 |aViệt Nam
653 |aLuật hành chính
653 |aCải cách hành chính
7001 |aBùi, Thế Vĩnh,|cPGS. TS.,|eBiên soạn
7001 |aDiệp, Văn Sơn,|eBiên soạn
7001 |aĐinh, Duy Hòa,|cTS.,|eBiên soạn
7001 |aĐinh, Kim Yên,|eBiên soạn
7001 |aĐinh, Ngọc Hiện,|cTS.,|eBiên soạn
7001 |aĐoàn, Thị Bích Hạnh,|eBiên soạn
7001 |aHồ, Thị Minh,|eBiên soạn
7001 |aKhuất, Việt Hải,|eBiên soạn
7001 |aLê, Chi Mai,|cTS.,|eBiên soạn
7001 |aLê, Thanh Bình,|cTS.,|eBiên soạn
7001 |aMai, Lan Hương,|cThS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Công Nghiệp,|cTS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Đức Mạnh,|cThS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Hồng,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Khắc Khoa,|cTS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Ngọc Hiến,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Quang Minh,|cThS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Quang Vỹ,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Thị Châm,|cThS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Thị Thanh Hằng,|cThS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Thị Vinh,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Xuân Thái,|cThS.,|eBiên soạn
7001 |aNông, Phú Bình,|cTS.,|eBiên soạn
7001 |aPhạm, Ngọc Kỳ,|cTS.,|eBiên soạn
7001 |aPhạm, Ngọc Quang,|cGS. TS.,|eBiên soạn
7001 |aPhạm, Thị Bích Hoa,|cTS.,|eBiên soạn
7001 |aPhạm, Tuấn Khải,|cTS.,|eBiên soạn
7001 |aPhan, Thị Cúc,|cTS.,|eBiên soạn
7001 |aPhan, Thị Yến,|eBiên soạn
7001 |aTrần, Hữu Thắng,|eBiên soạn
7001 |aTrần, Ngọc Đường,|cPGS. TS.,|eBiên soạn
7001 |aVũ, Đức Bền,|eBiên soạn
7001 |aVũ, Đức Đán,|cTS.,|eBiên soạn
7001 |aVũ, Huy Từ,|cGS. TS.,|eBiên soạn
7001 |aVũ, Thị Thinh,|eBiên soạn
7001 |aVũ, Văn Hiên,|eBiên soạn
7001 |aVũ, Văn Thái,|cTS.,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cLHC|j(3): GVLHC1239, GVLHC1241-2
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(5): DSVLHC1528-32
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLHC|j(18): MSVLHC3012-3, MSVLHC3015-25, MSVLHC3027-31
890|a26|b156|c0|d0
930 |aLương Thị Ngọc Tú
950 |a35000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHC1528 Đọc sinh viên 34(V)12 CAC 2001 Sách tham khảo 26
2 DSVLHC1529 Đọc sinh viên 34(V)12 CAC 2001 Sách tham khảo 25
3 DSVLHC1530 Đọc sinh viên 34(V)12 CAC 2001 Sách tham khảo 24
4 DSVLHC1531 Đọc sinh viên 34(V)12 CAC 2001 Sách tham khảo 23
5 DSVLHC1532 Đọc sinh viên 34(V)12 CAC 2001 Sách tham khảo 22
6 MSVLHC3031 Mượn sinh viên 34(V)12 CAC 2001 Sách tham khảo 21
7 MSVLHC3030 Mượn sinh viên 34(V)12 CAC 2001 Sách tham khảo 20
8 MSVLHC3029 Mượn sinh viên 34(V)12 CAC 2001 Sách tham khảo 19
9 MSVLHC3028 Mượn sinh viên 34(V)12 CAC 2001 Sách tham khảo 18
10 MSVLHC3027 Mượn sinh viên 34(V)12 CAC 2001 Sách tham khảo 17
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào