Sách tham khảo
1DL
Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì ? :
Kí hiệu phân loại 1DL
Tác giả CN Trịnh, Quốc Tuấn
Nhan đề Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì ? :tìm hiểu quan điểm của các nhà kinh điển /Trịnh Quốc Tuấn, Phạm Ngọc Quang
Thông tin xuất bản Hà Nội :Sự thật,1991
Mô tả vật lý 87 tr. ;19 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Thời kỳ quá độ
Từ khóa Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Quang
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênTKM(2): GVTKM0016-7
000 00000cam a2200000 a 4500
0015978
0022
0047239
008020812s1991 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a201402111536|bhanhlt|c201402111536|dhanhlt|y200208120305|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a1DL
090 |a1DL|bTR - T 1991
1001 |aTrịnh, Quốc Tuấn
24510|aChủ nghĩa xã hội khoa học là gì ? :|btìm hiểu quan điểm của các nhà kinh điển /|cTrịnh Quốc Tuấn, Phạm Ngọc Quang
260 |aHà Nội :|bSự thật,|c1991
300 |a87 tr. ;|c19 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aThời kỳ quá độ
653 |aChủ nghĩa xã hội khoa học
7001 |aPhạm, Ngọc Quang
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cTKM|j(2): GVTKM0016-7
890|a2|b0|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Huệ
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVTKM0017 Đọc giáo viên 1DL TR - T 1991 Sách tham khảo 2
2 GVTKM0016 Đọc giáo viên 1DL TR - T 1991 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào