Sách tham khảo
03(V)
Bách khoa thư Hà Nội. /.
Kí hiệu phân loại 03(V)
Tác giả TT Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Nhan đề Bách khoa thư Hà Nội. /. Tập 7,Khoa học xã hội và nhân văn /Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ; Vũ Khiêu chủ biên ; Biên soạn: Hoàng Minh Thảo,... [et al.].
Lần xuất bản In lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội :Văn hoá -Thông tin ; Viện Nghiên cứu và Phổ biến kiến thức bách khoa,2006
Mô tả vật lý 259 tr. :ảnh ;27 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Hà Nội
Từ khóa Từ điển bách khoa
Từ khóa Bách khoa thư
Tác giả(bs) CN Thành Duy,, PGS. TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Vinh Phúc,
Tác giả(bs) CN Đặng, Đức Siêu,, GS.,
Tác giả(bs) CN Đặng, Nhứ,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Minh Thảo,, GS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tường,, PGS. TS.,
Tác giả(bs) CN Phan, Hữu Dật,, GS. TS.,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Băng Thanh,, GS. TS.,
Tác giả(bs) CN Vũ, Khiêu,
Giá tiền 89000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTC(3): DSVTC 000527-8, DSVTC 000545
000 00000cam a2200000 a 4500
00112474
0022
00414486
008070608s2006 vm| pe e 000 0 vie d
0091 0
039|a201401041129|bhanhlt|c201401041129|dhanhlt|y200706070413|zhanhlt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a03(V)
090 |a03(V)|bBAC 2006
1101 |aỦy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
24510|aBách khoa thư Hà Nội. /. |nTập 7,|pKhoa học xã hội và nhân văn /|cỦy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ; Vũ Khiêu chủ biên ; Biên soạn: Hoàng Minh Thảo,... [et al.].
250 |aIn lần thứ 1
260 |aHà Nội :|bVăn hoá -Thông tin ; Viện Nghiên cứu và Phổ biến kiến thức bách khoa,|c2006
300 |a259 tr. :|bảnh ;|c27 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aHà Nội
653 |aTừ điển bách khoa
653 |aBách khoa thư
7000 |aThành Duy,|cPGS. TS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Vinh Phúc,|eBiên soạn
7001 |aĐặng, Đức Siêu,|cGS.,|eBiên soạn
7001 |aĐặng, Nhứ,|eBiên soạn
7001 |aHoàng, Minh Thảo,|cGS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Minh Tường,|cPGS. TS.,|eBiên soạn
7001 |aPhan, Hữu Dật,|cGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aTrần, Thị Băng Thanh,|cGS. TS.,|eBiên soạn
7001 |aVũ, Khiêu,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTC|j(3): DSVTC 000527-8, DSVTC 000545
890|a3|b2|c0|d0
930 |aHà Thị Ngọc
950 |a89000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTC 000545 Đọc sinh viên 03(V) BAC 2006 Sách tham khảo 3
2 DSVTC 000528 Đọc sinh viên 03(V) BAC 2006 Sách tham khảo 2
3 DSVTC 000527 Đọc sinh viên 03(V) BAC 2006 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào