Sách tham khảo
9(V-H)(092)
Danh nhân Thăng Long - Hà Nội /
Kí hiệu phân loại 9(V-H)(092)
Nhan đề Danh nhân Thăng Long - Hà Nội /Tuyển chọn: Vũ Khiêu, Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Hữu Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội :Nxb. Hà Nội,2010
Mô tả vật lý 1008 tr. ;24 cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Lịch sử
Từ khóa Hà Nội
Từ khóa Danh nhân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Sơn,, PGS. TS.,
Tác giả(bs) CN Tạ, Ngọc Liễn,, PGS. TS.,
Tác giả(bs) CN Vũ, Khiêu,, GS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLS(1): DSVLS 000490
000 00000cam a2200000 a 4500
00131098
0022
00433666
008130626s2010 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
020 |a9786045500477
039|a201401141210|bthaoct|c201401141210|dthaoct|y201306261331|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a9(V-H)(092)
090 |a9(V-H)(092)|bDAN 2010
24500|aDanh nhân Thăng Long - Hà Nội /|cTuyển chọn: Vũ Khiêu, Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Hữu Sơn
260 |aHà Nội :|bNxb. Hà Nội,|c2010
300 |a1008 tr. ;|c24 cm.
4900 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
653 |aViệt Nam
653 |aLịch sử
653 |aHà Nội
653 |aDanh nhân
7001 |aNguyễn, Hữu Sơn,|cPGS. TS.,|eTuyển chọn
7001 |aTạ, Ngọc Liễn,|cPGS. TS.,|eTuyển chọn
7001 |aVũ, Khiêu,|cGS.,|eTuyển chọn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLS|j(1): DSVLS 000490
890|a1|b0|c0|d0
930 |aHà Thị Ngọc
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLS 000490 Đọc sinh viên 9(V-H)(092) DAN 2010 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào