Sách tham khảo
34(V)112
Các quyền hiến định về chính trị của công dân Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 34(V)112
Tác giả CN Nguyễn, Văn Động,, PGS. TS
Nhan đề Các quyền hiến định về chính trị của công dân Việt Nam :sách chuyên khảo /PGS.TS. Nguyễn Văn Động
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2006
Mô tả vật lý 183 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa Quyền con người
Từ khóa Luật hiến pháp
Từ khóa Quyền chính trị
Từ khóa Công dân
Từ khóa Hiến pháp
Từ khóa Quyền hiến định
Giá tiền 20000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHP(5): DSVLHP 004578-82
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLHP(23): MSVLHP 005261-4, MSVLHP 005266-7, MSVLHP 005269-85
000 00000cam a2200000 a 4500
00114674
0022
00416842
008090324s2006 vm| ae l 000 0 vie d
0091 0
039|a201310191207|bhanhlt|c201310191207|dhanhlt|y200903241010|zthaoct
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)112
090 |a34(V)112|bNG - Đ 2006
1001 |aNguyễn, Văn Động,|cPGS. TS
24510|aCác quyền hiến định về chính trị của công dân Việt Nam :|bsách chuyên khảo /|cPGS.TS. Nguyễn Văn Động
260 |aHà Nội :|bTư pháp,|c2006
300 |a183 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aQuyền con người
653 |aLuật hiến pháp
653 |aQuyền chính trị
653 |aCông dân
653 |aHiến pháp
653 |aQuyền hiến định
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHP|j(5): DSVLHP 004578-82
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLHP|j(23): MSVLHP 005261-4, MSVLHP 005266-7, MSVLHP 005269-85
890|a28|b288|c0|d0
930 |aHà Thị Ngọc
950 |a20000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLHP 005285 Mượn sinh viên 34(V)112 NG - Đ 2006 Sách tham khảo 28
2 MSVLHP 005284 Mượn sinh viên 34(V)112 NG - Đ 2006 Sách tham khảo 27
3 MSVLHP 005283 Mượn sinh viên 34(V)112 NG - Đ 2006 Sách tham khảo 26
4 MSVLHP 005282 Mượn sinh viên 34(V)112 NG - Đ 2006 Sách tham khảo 25
5 MSVLHP 005281 Mượn sinh viên 34(V)112 NG - Đ 2006 Sách tham khảo 24
6 MSVLHP 005280 Mượn sinh viên 34(V)112 NG - Đ 2006 Sách tham khảo 23
7 MSVLHP 005279 Mượn sinh viên 34(V)112 NG - Đ 2006 Sách tham khảo 22
8 MSVLHP 005278 Mượn sinh viên 34(V)112 NG - Đ 2006 Sách tham khảo 21
9 MSVLHP 005277 Mượn sinh viên 34(V)112 NG - Đ 2006 Sách tham khảo 20
10 MSVLHP 005276 Mượn sinh viên 34(V)112 NG - Đ 2006 Sách tham khảo 19
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào