Bài viết tạp chí
34(V)120
Cách thức xác định các yếu tố phát triển bền vững của pháp luật và lồng ghép chúng vào quá trình xây dựng pháp luật /
BBK 34(V)120
Tác giả CN Nguyễn, Văn Động,, PGS. TS
Nhan đề Cách thức xác định các yếu tố phát triển bền vững của pháp luật và lồng ghép chúng vào quá trình xây dựng pháp luật / Nguyễn Văn Động
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Xây dựng pháp luật
Từ khóa Phát triển bền vững
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 5/2010, tr. 10 - 16.
000 00000cam a2200000 a 4500
00118875
0026
00421222
00520100617100736.0
008100617s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311021616|bmaipt|c201311021616|dmaipt|y201006171013|zmailtt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)120
1001 |aNguyễn, Văn Động,|cPGS. TS
24510|aCách thức xác định các yếu tố phát triển bền vững của pháp luật và lồng ghép chúng vào quá trình xây dựng pháp luật /|cNguyễn Văn Động
653 |aViệt Nam
653 |aXây dựng pháp luật
653 |aPhát triển bền vững
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 5/2010, tr. 10 - 16.
890|a0|b0|c1|d0
930 |aĐàm Viết Lâm

Không tìm thấy biểu ghi nào