Bài viết tạp chí
34(V)01
Bản chất của nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và quan hệ giữa nhà nước và cá nhân /
BBK 34(V)01
Tác giả CN Nguyễn, Văn Động
Nhan đề Bản chất của nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và quan hệ giữa nhà nước và cá nhân / Nguyễn Văn Động
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Công dân
Từ khóa Hiến pháp
Từ khóa Bản chất nhà nước
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 1/1995, tr. 3 - 6.
000 00000cam a2200000 a 4500
0017880
0026
0049361
008131030s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311300824|bmaipt|c201311300824|dmaipt|y200301200833|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)01
1001 |aNguyễn, Văn Động
24510|aBản chất của nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và quan hệ giữa nhà nước và cá nhân /|cNguyễn Văn Động
653 |aViệt Nam
653 |aNhà nước
653 |aCông dân
653 |aHiến pháp
653 |aBản chất nhà nước
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 1/1995, tr. 3 - 6.
890|a0|b0|c1|d0
930 |aĐàm Viết Lâm

Không tìm thấy biểu ghi nào