Bài viết tạp chí
34(V)11
Các quyền hiến định của công dân và bảo đảm pháp lí ở nước ta /
BBK 34(V)11
Tác giả CN Nguyễn, Văn Động,, TS
Nhan đề Các quyền hiến định của công dân và bảo đảm pháp lí ở nước ta / Nguyễn Văn Động
Tóm tắt Bài viết đề cập tới các quyền hiến định của công dân ở Việt Nam và các nhóm quyền hiến định, bao gồm: Nhóm các quyền về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và các quyền về xã hội. Đồng thời đưa ra những bảo đảm pháp lý cơ bản cho các quyền hiến định của công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam
Từ khóa Pháp luật
Từ khóa Luật hiến pháp
Từ khóa Công dân
Từ khóa Quyền hiến định
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 1/2004, tr. 23 - 26, 36.
000 00000cab a2200000 a 4500
0019743
0026
00411662
005201712091323
008050606s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a20171209132339|bbanglc|c201311301524|dmaipt|y200506061040|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)11
1001 |aNguyễn, Văn Động,|cTS
24510|aCác quyền hiến định của công dân và bảo đảm pháp lí ở nước ta /|cNguyễn Văn Động
520 |aBài viết đề cập tới các quyền hiến định của công dân ở Việt Nam và các nhóm quyền hiến định, bao gồm: Nhóm các quyền về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và các quyền về xã hội. Đồng thời đưa ra những bảo đảm pháp lý cơ bản cho các quyền hiến định của công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam
653 |aPháp luật
653 |aLuật hiến pháp
653 |aCông dân
653 |aQuyền hiến định
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 1/2004, tr. 23 - 26, 36.
890|a0|b0|c1|d0
930 |aĐàm Viết Lâm

Không tìm thấy biểu ghi nào