Đề tài khoa học
34(V)014
Áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay:
BBK 34(V)014
BBK LH - 08 - 08/ĐHL
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay:đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Hồi chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội,2009
Mô tả vật lý 267 tr. ;28 cm.
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Giải quyết tranh chấp.
Thuật ngữ chủ đề Xử phạt vi phạm hành chính.
Thuật ngữ chủ đề Áp dụng pháp luật.
Thuật ngữ chủ đề Thực hiện pháp luật.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài nghiên cứu khoa học.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật tương tự.
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Đào,, ThS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Bắc,, TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Chí,, TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Năm,, ThS
Tác giả(bs) CN Đỗ, Đức Hồng Hà,, TS
Tác giả(bs) CN Phùng, Trung Tập,, TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồi,, TS.,
Tác giả(bs) CN Ngô, Thị Hường,, TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vân Anh,, TS
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Huy,, TS
Tác giả(bs) CN Trần, Vũ Hải,, ThS
Tác giả(bs) CN Lê, Vương Long,, TS
Tác giả(bs) CN Phan, Lan Hương,, ThS
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000128
Tệp tin điện tử http://lib.hlu.edu.vn/WDownLoad.aspx?FileID=84
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2009/nguyenthihoi/anguyenthihoithumbimage.jpg
000 00000cam a2200000 a 4500
00115075
0024
00417251
005201903080820
008090827s2009 vm| aed t 100 e vie d
0091 0
039|a20190308082001|bnhunt|c201311300936|dthaoct|y200908270941|zthaoct
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)014
088 |aLH - 08 - 08/ĐHL
090 |a34(V)014|bAP 2009
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aÁp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay:|bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Hồi chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
260 |aHà Nội,|c2009
300 |a267 tr. ;|c28 cm.
650 |aViệt Nam.
650 |aGiải quyết tranh chấp.
650 |aXử phạt vi phạm hành chính.
650 |aÁp dụng pháp luật.
650 |aThực hiện pháp luật.
650 |aĐề tài nghiên cứu khoa học.
650 |aPháp luật tương tự.
7001 |aBùi, Thị Đào,|cThS
7001 |aNguyễn, Hồng Bắc,|cTS
7001 |aNguyễn, Hữu Chí,|cTS
7001 |aNguyễn, Văn Năm,|cThS
7001 |aĐỗ, Đức Hồng Hà,|cTS
7001 |aPhùng, Trung Tập,|cTS
7001 |aNguyễn, Thị Hồi,|cTS.,|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aNgô, Thị Hường,|cTS
7001 |aNguyễn, Thị Vân Anh,|cTS
7001 |aTrần, Quang Huy,|cTS
7001 |aTrần, Vũ Hải,|cThS
7001 |aLê, Vương Long,|cTS
7001 |aPhan, Lan Hương,|cThS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000128
856 |uhttp://lib.hlu.edu.vn/WDownLoad.aspx?FileID=84
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2009/nguyenthihoi/anguyenthihoithumbimage.jpg
890|a1|b30|c1|d0
930 |aHà Thị Ngọc
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000128 Đọc sinh viên 34(V)014 AP 2009 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1