Sách tham khảo
34(V)014
Áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
Kí hiệu phân loại 34(V)014
Nhan đề Áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn /Nguyễn Thị Hồi chủ biên, ... [ et al. ]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2009
Mô tả vật lý 347 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Pháp luật
Từ khóa Lý luận
Từ khóa Áp dụng pháp luật
Từ khóa Quy trình áp dụng pháp luật
Từ khóa Quyết định áp dụng pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Bắc,, TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Chí,, TS
Tác giả(bs) CN Phùng, Trung Tập,, TS
Tác giả(bs) CN Lê, Vương Long,, TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vân Anh,, TS
Tác giả(bs) CN Ngô, Thị Hường,, TS
Tác giả(bs) CN Phan, Lan Hương,, ThS
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Huy,, TS
Tác giả(bs) CN Bùi. Thị Đào,, TS
Tác giả(bs) CN Đỗ. Đức Hồng Hà,, TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồi,, TS.
Tác giả(bs) CN Trần, Vũ Hải,, TS
Giá tiền 45000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLL(10): DSVLL 001016-25
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLL(188): MSVLL 003135-278, MSVLL 003280, MSVLL 003282-324
000 00000cam a2200000 a 4500
00115614
0022
00417794
008091005s2009 vm| aed 000 0 vie d
0091 0
039|a201310261620|bhanhlt|c201310261620|dhanhlt|y200910051459|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)014
090 |a34(V)014|bAP - 2009
24500|aÁp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn /|cNguyễn Thị Hồi chủ biên, ... [ et al. ]
260 |aHà Nội :|bTư pháp,|c2009
300 |a347 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aLý luận
653 |aÁp dụng pháp luật
653 |aQuy trình áp dụng pháp luật
653 |aQuyết định áp dụng pháp luật
7001 |aNguyễn, Hồng Bắc,|cTS
7001 |aNguyễn, Hữu Chí,|cTS
7001 |aPhùng, Trung Tập,|cTS
7001 |aLê, Vương Long,|cTS
7001 |aNguyễn, Thị Vân Anh,|cTS
7001 |aNgô, Thị Hường,|cTS
7001 |aPhan, Lan Hương,|cThS
7001 |aTrần, Quang Huy,|cTS
7001 |aBùi. Thị Đào,|cTS
7001 |aĐỗ. Đức Hồng Hà,|cTS
7001 |aNguyễn, Thị Hồi,|cTS.|eChủ biên
7001 |aTrần, Vũ Hải,|cTS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLL|j(10): DSVLL 001016-25
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLL|j(188): MSVLL 003135-278, MSVLL 003280, MSVLL 003282-324
890|a198|b1238|c0|d0
930 |aLê Tuyết Mai
950 |a45000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLL 003324 Mượn sinh viên 34(V)014 AP - 2009 Sách tham khảo 198
2 MSVLL 003323 Mượn sinh viên 34(V)014 AP - 2009 Sách tham khảo 197
3 MSVLL 003322 Mượn sinh viên 34(V)014 AP - 2009 Sách tham khảo 196
4 MSVLL 003321 Mượn sinh viên 34(V)014 AP - 2009 Sách tham khảo 195
5 MSVLL 003320 Mượn sinh viên 34(V)014 AP - 2009 Sách tham khảo 194
6 MSVLL 003319 Mượn sinh viên 34(V)014 AP - 2009 Sách tham khảo 193
7 MSVLL 003318 Mượn sinh viên 34(V)014 AP - 2009 Sách tham khảo 192
8 MSVLL 003317 Mượn sinh viên 34(V)014 AP - 2009 Sách tham khảo 191
9 MSVLL 003316 Mượn sinh viên 34(V)014 AP - 2009 Sách tham khảo 190
10 MSVLL 003315 Mượn sinh viên 34(V)014 AP - 2009 Sách tham khảo 189
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 20 
Không có liên kết tài liệu số nào