Đề tài khoa học
34(V)122
Bảo đảm tính xã hội của pháp luật trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật :
BBK 34(V)122
Tác giả TT Bộ Tư pháp.
Nhan đề Bảo đảm tính xã hội của pháp luật trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật :đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Thị Đào chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Ngọc Bích thư ký đề tài ; Đoàn Thị Bạch Liên,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội,2015
Mô tả vật lý 158 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận về tính xã hội của pháp luật và việc bảo đảm tính xã hội trong các hoạt động cụ thể của quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị xây dựng Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính xã hội của pháp luật. Tập hợp 10 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa Tính xã hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Bích,, TS.,
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Đào,, TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Năm,, TS.
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Bạch Liên,, ThS.
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Tố Uyên,, TS.
Tác giả(bs) CN Lê, Vương Long,, PGS. TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000320
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2015/buithidao/abuithidaothumbimage.jpg
000 00000cam a2200000 a 4500
00139833
0024
00442659
005201904021042
008151103s2015 vm| aed t 000 0 vie d
0091 0
039|a20190402104201|btuoint|c201511181638|dluongvt|y201511031607|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)122
090 |a34(V)122|bBAO 2015
1101 |aBộ Tư pháp.|bTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aBảo đảm tính xã hội của pháp luật trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật :|bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Thị Đào chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Ngọc Bích thư ký đề tài ; Đoàn Thị Bạch Liên,... [et al.]
260 |aHà Nội,|c2015
300 |a158 tr. ;|c28 cm.
520 |aNghiên cứu những vấn đề lí luận về tính xã hội của pháp luật và việc bảo đảm tính xã hội trong các hoạt động cụ thể của quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị xây dựng Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính xã hội của pháp luật. Tập hợp 10 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
653 |aViệt Nam
653 |aBan hành văn bản quy phạm pháp luật
653 |aTính xã hội
7001 |aNguyễn, Ngọc Bích,|cTS.,|eThư ký đề tài
7001 |aBùi, Thị Đào,|cTS.,|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aNguyễn, Văn Năm,|cTS.
7001 |aĐoàn, Thị Bạch Liên,|cThS.
7001 |aĐoàn, Thị Tố Uyên,|cTS.
7001 |aLê, Vương Long,|cPGS. TS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000320
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2015/buithidao/abuithidaothumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000320 Đọc sinh viên 34(V)122 BAO 2015 Sách tham khảo 1
  1 of 1