Bài viết tạp chí
34(V)122
Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay /
BBK 34(V)122
Tác giả CN Đoàn, Thị Tố Uyên,, TS.
Nhan đề Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay / Đoàn Thị Tố Uyên
Tóm tắt Bài viết đề cập khái niệm, vai trò, nội dung hoạt động đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực trạng đánh giá tác động pháp luật hiện nay và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả cho hoạt động này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Nguồn trích Luật học.Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 5/2016, tr. 67 - 74.
000 00000cab a2200000 a 4500
00142553
0026
00445406
005201708221539
008160815s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a20170822153939|bmaipt|c201609161548|dmaipt|y201608151014|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)122
1001 |aĐoàn, Thị Tố Uyên,|cTS.
24510|aĐánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay /|cĐoàn Thị Tố Uyên
520 |aBài viết đề cập khái niệm, vai trò, nội dung hoạt động đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực trạng đánh giá tác động pháp luật hiện nay và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả cho hoạt động này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aVăn bản quy phạm pháp luật
653 |aXây dựng văn bản quy phạm pháp luật
7730 |tLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 5/2016, tr. 67 - 74.
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào