Đề tài khoa học
34(V)122 ĐAN 2017
Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 :
BBK 34(V)122
BBK LH - 2016 - 01/ĐHL - HN
Tác giả TT Bộ Tư pháp.
Nhan đề Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ nhiệm đề tài ; Ngô Linh Ngọc thư ký đề tài ; Trần Thị Vượng, Lê Thị Ngọc Mai
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 209 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lý luận về đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa Xây dựng văn bản
Từ khóa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Tố Uyên,, TS.,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Ngọc Mai,, ThS.
Tác giả(bs) CN Ngô, Linh Ngọc,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Vượng,, ThS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000371
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2017/danhgiatacdongphapluattrongquatrinhxaydungvbpltheoquydinhcualuatbanhanhvanbanquyphamphapluatnam2015/adanhgiatacdongphapluattrongquatrinhxaydungvbpltheoquydinhcualuatbanhanhvanbanquyphamphapluatnam2015[1]thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148730
0024
0043691BCE1-4E5E-4F6A-AD71-FA3EB20F82C7
005201903131433
008180404s2017 vm vie
0091 0
039|a20190313143316|bhiennt|c20180528160226|dhuent|y20180404103538|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)122|bĐAN 2017
088 |aLH - 2016 - 01/ĐHL - HN
1101 |aBộ Tư pháp.|bTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aĐánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 : |bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ nhiệm đề tài ; Ngô Linh Ngọc thư ký đề tài ; Trần Thị Vượng, Lê Thị Ngọc Mai
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a209 tr. ; |c28 cm.
520 |aNghiên cứu những vấn đề lý luận về đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aVăn bản quy phạm pháp luật
653 |aXây dựng văn bản
653 |aLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
7001 |aĐoàn, Thị Tố Uyên,|cTS.,|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aLê, Thị Ngọc Mai,|cThS.
7001 |aNgô, Linh Ngọc,|eThư ký đề tài
7001 |aTrần, Thị Vượng,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000371
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/detaikhoahoc/captruong/2017/danhgiatacdongphapluattrongquatrinhxaydungvbpltheoquydinhcualuatbanhanhvanbanquyphamphapluatnam2015/adanhgiatacdongphapluattrongquatrinhxaydungvbpltheoquydinhcualuatbanhanhvanbanquyphamphapluatnam2015[1]thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000371 Đọc sinh viên 34(V)122 ĐAN 2017 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1