Bài viết tạp chí
34(V)12
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thi hành pháp luật /
BBK 34(V)12
Tác giả CN Bùi, Xuân Phái,, ThS
Nhan đề Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thi hành pháp luật / Bùi Xuân Phái
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Pháp luật
Từ khóa Thi hành pháp luật
Từ khóa Yếu tố ảnh hưởng
Nguồn trích Dân chủ và Pháp luật.Bộ Tư pháp,Số chuyên đề 9/2009, tr. 14 - 17.
000 00000cam a2200000 a 4500
00115887
0026
00418068
005201810220952
008091030s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a20181022095225|byenkt|c20181022095207|dyenkt|y200910301448|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)12
1001 |aBùi, Xuân Phái,|cThS
24510|aCác yếu tố ảnh hưởng đến việc thi hành pháp luật /|cBùi Xuân Phái
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aThi hành pháp luật
653 |aYếu tố ảnh hưởng
7730|tDân chủ và Pháp luật.|dBộ Tư pháp,|gSố chuyên đề 9/2009, tr. 14 - 17.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLê Thị Hồng Lý

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào