TL Hội nghị, hội thảo
34(V)013 BAN 2006
Bàn về sự ra đời của nhà nước :
BBK 34(V)013
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Bàn về sự ra đời của nhà nước :hội thảo khoa học /Khoa Hành chính Nhà nước
Thông tin xuất bản Hà Nội,2006
Mô tả vật lý 120 tr. ;28 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Nhà nước
Tác giả(bs) CN Phạm, Việt Hà
Tác giả(bs) CN Bùi, Xuân Phái, ThS.
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Lan Phương, ThS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đoan, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuấn, ThS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồi, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Năm, ThS.
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Quý, ThS.
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Nga, ThS.
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Yến, ThS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(5): DSVHT 000305-9
000 00000cam a2200000 a 4500
00134417
0025
00437039
005201612150800
008140606s2006 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a20161215080052|bhientt|c201406110816|dthaoct|y201406061119|zluongvt
040|aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)013|bBAN 2006
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.|bKhoa Hành chính Nhà nước
24510|aBàn về sự ra đời của nhà nước :|bhội thảo khoa học /|cKhoa Hành chính Nhà nước
260 |aHà Nội,|c2006
300 |a120 tr. ;|c28 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aNhà nước
7001 |aPhạm, Việt Hà
7001 |aBùi, Xuân Phái|cThS.
7001 |aHà, Thị Lan Phương|cThS.
7001 |aNguyễn, Minh Đoan|cTS.
7001 |aNguyễn, Minh Tuấn|cThS.
7001 |aNguyễn, Thị Hồi|cTS.
7001 |aNguyễn, Văn Năm|cThS.
7001 |aPhạm Thị Quý|cThS.
7001 |aVũ, Thị Nga|cThS.
7001 |aVũ, Thị Yến|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(5): DSVHT 000305-9
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000309 Đọc sinh viên 34(V)013 BAN 2006 Sách tham khảo 5
2 DSVHT 000308 Đọc sinh viên 34(V)013 BAN 2006 Sách tham khảo 4
3 DSVHT 000307 Đọc sinh viên 34(V)013 BAN 2006 Sách tham khảo 3
4 DSVHT 000306 Đọc sinh viên 34(V)013 BAN 2006 Sách tham khảo 2
5 DSVHT 000305 Đọc sinh viên 34(V)013 BAN 2006 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào