TL Hội nghị, hội thảo
371.010 ĐÔI 2011
Đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ trong đào tạo theo tín chỉ :
BBK 371.010
Hội nghị, hội thảo Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ trong đào tạo theo tín chỉ,
Nhan đề Đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ trong đào tạo theo tín chỉ :hội thảo khoa học /Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội,2011
Mô tả vật lý 83 tr. ;28 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Cán bộ
Từ khóa Giảng dạy
Từ khóa Đào tạo
Từ khóa Giáo dục
Từ khóa Giảng viên
Từ khóa Đào tạo tín chỉ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Anh Thơ
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Định,, ThS
Tác giả(bs) CN Lại, Thị Phương Thảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hợi
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồng Yến
Tác giả(bs) CN Trần, Quỳnh Anh,, ThS
Tác giả(bs) CN Cao, Kim Oanh
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Loan
Tác giả(bs) CN Phan, Phương Thanh
Tác giả(bs) CN Trần, Hồng Nhung,, ThS
Tác giả(bs) CN Vũ, Ngọc Dương,, ThS
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(1): DSVHT 000210
000 00000cam a2200000 a 4500
00122388
0025
00424780
005201612150813
008110802s2011 vm| aed t 100 0 vie d
0091 0
039|a20161215081342|bhientt|c201401161634|dthaoct|y201108021459|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a371.010|bĐÔI 2011
1112 |aHội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ trong đào tạo theo tín chỉ,|cHà Nội,|d2011.
24510|aĐổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ trong đào tạo theo tín chỉ :|bhội thảo khoa học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội,|c2011
300 |a83 tr. ;|c28 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aCán bộ
653 |aGiảng dạy
653 |aĐào tạo
653 |aGiáo dục
653 |aGiảng viên
653 |aĐào tạo tín chỉ
7001 |aNguyễn, Thị Anh Thơ
7001 |aTrần, Ngọc Định,|cThS
7001 |aLại, Thị Phương Thảo
7001 |aNguyễn, Văn Hợi
7001 |aNguyễn, Thị Hồng Yến
7001 |aTrần, Quỳnh Anh,|cThS
7001 |aCao, Kim Oanh
7001 |aHoàng, Thị Loan
7001 |aPhan, Phương Thanh
7001 |aTrần, Hồng Nhung,|cThS
7001 |aVũ, Ngọc Dương,|cThS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(1): DSVHT 000210
890|a1|b2|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Ánh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000210 Đọc sinh viên 371.010 ĐÔI 2011 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào