Giáo trình
34(V)122(075) GIA 2017
Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng /
Kí hiệu phân loại 34(V)122(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2017
Mô tả vật lý 247 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, gồm: khái niệm, chức năng, vai trò, yêu cầu và quy trình ban hành văn bản hành chính thông dụng; cách thức soạn thảo, hình thức, nội dung của một số văn bản hành chính thông dụng như biên bản, công văn, công điện, điều lệ, đề án, tờ trình,...
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Soạn thảo văn bản
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Văn bản hành chính
Từ khóa Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Tố Uyên, TS.
Tác giả(bs) CN Cao, Kim Oanh, ThS.
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Vượng, ThS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(20): DSVGT 006446-65
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(199): MSVGT 106336-498, MSVGT 106500-35
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147183
0021
004066D9DA5-D608-43E9-B7C2-5F44631E0D00
005201807240847
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786048111113
020|c32000
039|a20180724084742|bhiennt|c20180619102705|dluongvt|y20171214155201|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)122(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
260 |aHà Nội :|bTư pháp,|c2017
300 |a247 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, gồm: khái niệm, chức năng, vai trò, yêu cầu và quy trình ban hành văn bản hành chính thông dụng; cách thức soạn thảo, hình thức, nội dung của một số văn bản hành chính thông dụng như biên bản, công văn, công điện, điều lệ, đề án, tờ trình,...
653 |aLuật Hành chính
653 |aSoạn thảo văn bản
653 |aGiáo trình
653 |aVăn bản hành chính
653|aViệt Nam
7001 |aĐoàn, Thị Tố Uyên|cTS.|eChủ biên
7001 |aCao, Kim Oanh|cThS.
7001 |aTrần, Thị Vượng|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(20): DSVGT 006446-65
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(199): MSVGT 106336-498, MSVGT 106500-35
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhkinangsoanthaovanbanhanhchinhthongdung/agiaotrinhkinangsoanthaovanbanhanhchinhthongdungthumbimage.jpg
890|a219|b767|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 106535 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 220
2 MSVGT 106534 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 219 Hạn trả:12-10-2020
3 MSVGT 106533 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 218
4 MSVGT 106532 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 217 Hạn trả:18-05-2020
5 MSVGT 106531 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 216
6 MSVGT 106530 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 215
7 MSVGT 106529 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 214 Hạn trả:18-05-2020
8 MSVGT 106528 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 213
9 MSVGT 106527 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 212 Hạn trả:15-05-2020
10 MSVGT 106526 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 211 Hạn trả:18-05-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 22