Giáo trình
34(V)122(075) GIA 2017
Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật /
Kí hiệu phân loại 34(V)122(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 322 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; quy trình xây dựng, ngôn ngữ, hình thức, nội dung của văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.
Từ khóa Văn bản pháp luật
Từ khóa Soạn thảo văn bản
Từ khóa Giáo trình
Tác giả(bs) CN Hoàng, Minh Hà,, ThS.
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Tố Uyên,, TS.,
Tác giả(bs) CN Cao, Kim Oanh,, ThS.
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Vượng,, ThS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 006787-816
000 00000nam#a2200000ua#4500
00160571
0021
004C267B2FB-D969-4EA8-88E8-6B082D05624E
005201807041422
008180522s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786048111137|c42000
039|a20180704142203|bluongvt|c20180522161943|dhuent|y20180522142919|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)122(075)|bGIA 2017
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
250 |aTái bản lần thứ 3, có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2017
300 |a322 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; quy trình xây dựng, ngôn ngữ, hình thức, nội dung của văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aSoạn thảo văn bản
653 |aGiáo trình
7001 |aHoàng, Minh Hà,|cThS.
7001 |aĐoàn, Thị Tố Uyên,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aCao, Kim Oanh,|cThS.
7001 |aTrần, Thị Vượng,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 006787-816
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhxaydungvanbanphapluat/giaotrinhxaydungvanbanphapluatthumbimage.jpg
890|a30|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006816 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 30
2 DSVGT 006815 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 29
3 DSVGT 006814 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 28
4 DSVGT 006813 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 27
5 DSVGT 006812 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 26
6 DSVGT 006811 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 25
7 DSVGT 006810 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 24
8 DSVGT 006809 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 23
9 DSVGT 006808 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 22
10 DSVGT 006807 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 21
  1  2  3 of 3