TL Hội nghị, hội thảo
34(V)013(05)
Đổi mới hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI :
BBK 34(V)013(05)
Hội nghị, hội thảo Hội thảo đổi mới hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI/,
Nhan đề Đổi mới hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI :hội thảo khoa học /Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Hành chính - Nhà nước
Thông tin xuất bản Hà Nội,2012
Mô tả vật lý 121 tr. ;28 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Chính trị
Từ khóa Hội thảo khoa học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đoan,, PGS.TS
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Tình,, ThS
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thanh Nga,, ThS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương,, ThS
Tác giả(bs) CN Bùi, Xuân Phái,, ThS
Tác giả(bs) CN Đoàn, Bạch Liên,, ThS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Động,, PGS.TS
Tác giả(bs) CN Bùi, Xuân Đức,, PGS.TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồi,, PGS.TS
Tác giả(bs) CN Thái Vĩnh Thắng,, PGS.TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Dung,, GS.TS
Tác giả(bs) CN Phí, Thị Thanh Tuyền,, ThS
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Quyên
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thu Hiền,, ThS
Tác giả(bs) CN Trần Nho Thìn,, TS
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(1): DSVHT 000254
000 00000cam a2200000 a 4500
00126870
0025
00429321
008121203s2012 vm| aed t 100 0 vie d
0091 0
039|a201401161557|bthaoct|c201401161557|dthaoct|y201212030911|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)013(05)
090 |a34(V)013(05)|bĐÔI 2012
1112 |aHội thảo đổi mới hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI/,|cHà Nội,|d2012.
24510|aĐổi mới hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI :|bhội thảo khoa học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Hành chính - Nhà nước
260 |aHà Nội,|c2012
300 |a121 tr. ;|c28 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aChính trị
653 |aHội thảo khoa học
7001 |aNguyễn, Minh Đoan,|cPGS.TS
7001 |aPhạm, Thị Tình,|cThS
7001 |aPhạm, Thị Thanh Nga,|cThS
7001 |aNguyễn, Thị Phương,|cThS
7001 |aBùi, Xuân Phái,|cThS
7001 |aĐoàn, Bạch Liên,|cThS
7001 |aNguyễn, Văn Động,|cPGS.TS
7001 |aBùi, Xuân Đức,|cPGS.TS
7001 |aNguyễn, Thị Hồi,|cPGS.TS
7001 |aThái Vĩnh Thắng,|cPGS.TS
7001 |aNguyễn, Đăng Dung,|cGS.TS
7001 |aPhí, Thị Thanh Tuyền,|cThS
7001 |aTrần, Thị Quyên
7001 |aPhạm, Thị Thu Hiền,|cThS
7001 |aTrần Nho Thìn,|cTS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(1): DSVHT 000254
890|a1|b2|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Ánh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000254 Đọc sinh viên 34(V)013(05) ĐÔI 2012 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào