Giáo trình
34(V)01(075)
Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật /
Kí hiệu phân loại 34(V)01(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan ; Nguyễn Văn Động,... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 7 có sửa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2015
Mô tả vật lý 503 tr. ;22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lý luận nhà nước và pháp luật, bao gồm: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lí luận nhà nước và pháp luật; nguồn gốc, bản chất, đặc điểm và hình thức nhà nước; chức năng, bộ máy, kiểu và vai trò của nhà nước trong đời sống xã hội,...
Từ khóa Pháp luật
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Lý luận nhà nước pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Hoàn,, TS.
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Tâm,, GS. TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đoan,, PGS. TS.,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Năm,, TS.
Tác giả(bs) CN Thái, Vĩnh Thắng,, GS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồi,, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Động,, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Bùi, Xuân Phái,, ThS.
Tác giả(bs) CN Lê, Vương Long,, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Đoàn, Bạch Liên,, ThS.
Giá tiền 71000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 005265-74
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(317): MSVGT 094528-827, MSVGT 094845-61
000 00000cam a2200000 a 4500
00140224
0021
00443053
008160104s2015 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
020 |a9786047206483
039|a201601041450|bluongvt|c201601041450|dluongvt|y201601041440|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)01(075)
090 |a34(V)01(075)|bGIA 2015
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan ; Nguyễn Văn Động,... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 7 có sửa đổi
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2015
300 |a503 tr. ;|c22 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Lý luận nhà nước và pháp luật, bao gồm: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lí luận nhà nước và pháp luật; nguồn gốc, bản chất, đặc điểm và hình thức nhà nước; chức năng, bộ máy, kiểu và vai trò của nhà nước trong đời sống xã hội,...
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aNhà nước
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
7001 |aNguyễn, Quốc Hoàn,|cTS.
7001 |aLê, Minh Tâm,|cGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Minh Đoan,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Văn Năm,|cTS.
7001 |aThái, Vĩnh Thắng,|cGS. TS.
7001 |aNguyễn, Thị Hồi,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Văn Động,|cPGS. TS.
7001 |aBùi, Xuân Phái,|cThS.
7001 |aLê, Vương Long,|cPGS. TS.
7001 |aĐoàn, Bạch Liên,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 005265-74
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(317): MSVGT 094528-827, MSVGT 094845-61
890|a327|b394|c0|d0
950 |a71000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 094861 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2015 Giáo trình 327
2 MSVGT 094860 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2015 Giáo trình 326
3 MSVGT 094859 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2015 Giáo trình 325
4 MSVGT 094858 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2015 Giáo trình 324
5 MSVGT 094857 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2015 Giáo trình 323
6 MSVGT 094856 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2015 Giáo trình 322
7 MSVGT 094855 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2015 Giáo trình 321
8 MSVGT 094854 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2015 Giáo trình 320
9 MSVGT 094853 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2015 Giáo trình 319
10 MSVGT 094852 Mượn sinh viên 34(V)01(075) GIA 2015 Giáo trình 318
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 33 
Không có liên kết tài liệu số nào