Sách tham khảo
33.02(N4)
Con đường phát triển của một số nước châu Á - Thái Bình Dương /
Kí hiệu phân loại 33.02(N4)
Nhan đề Con đường phát triển của một số nước châu Á - Thái Bình Dương /Dương Phú Hiệp chủ biên ; Nguyễn Duy Dũng,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia,1996
Mô tả vật lý 440tr. ;19cm.
Tóm tắt Cuốn sách trình bày ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế và khu vực đối với sự phát triển của các nước châu á - Thái Bình Dương. Những bài học kinh nghiệm của con đường phát triển của các NICs châu á, các nước Asean và Cộng hoà dân chủ và nhân dân Trung Hoa về kinh tế
Từ khóa Kinh tế
Từ khóa Trung Quốc
Từ khóa Asean
Từ khóa Châu Á
Từ khóa Thái Bình Dương
Tác giả(bs) CN Dương, Phú Hiệp,, PGS. PTS.,
Tác giả(bs) CN Hoa, Hữu Lân,, PTS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Duy Dũng,, PTS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Hằng,, PTS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Mỹ,, PTS
Tác giả(bs) CN Phạm, Nguyên Long
Tác giả(bs) CN Văn, Trọng,, PGS
Giá tiền 27500
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(5): DSVKT1281-5
000 00000cam a2200000 a 4500
0013552
0022
0044414
008020713s1996 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a201311271122|bhanhlt|c201311271122|dhanhlt|y200207130901|zthaoct
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a33.02(N4)
090 |a33.02(N4)|bCON 1996
24500|aCon đường phát triển của một số nước châu Á - Thái Bình Dương /|cDương Phú Hiệp chủ biên ; Nguyễn Duy Dũng,... [et al.]
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia,|c1996
300 |a440tr. ;|c19cm.
520 |aCuốn sách trình bày ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế và khu vực đối với sự phát triển của các nước châu á - Thái Bình Dương. Những bài học kinh nghiệm của con đường phát triển của các NICs châu á, các nước Asean và Cộng hoà dân chủ và nhân dân Trung Hoa về kinh tế
653 |aKinh tế
653 |aTrung Quốc
653 |aAsean
653 |aChâu Á
653 |aThái Bình Dương
7001 |aDương, Phú Hiệp,|cPGS. PTS.,|eChủ biên
7001 |aHoa, Hữu Lân,|cPTS
7001 |aNguyễn, Duy Dũng,|cPTS
7001 |aNguyễn, Minh Hằng,|cPTS
7001 |aNguyễn, Thu Mỹ,|cPTS
7001 |aPhạm, Nguyên Long
7001 |aVăn, Trọng,|cPGS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(5): DSVKT1281-5
890|a5|b0|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Như
950 |a27500
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT1285 Đọc sinh viên 33.02(N4) CON 1996 Sách tham khảo 5
2 DSVKT1284 Đọc sinh viên 33.02(N4) CON 1996 Sách tham khảo 4
3 DSVKT1283 Đọc sinh viên 33.02(N4) CON 1996 Sách tham khảo 3
4 DSVKT1282 Đọc sinh viên 33.02(N4) CON 1996 Sách tham khảo 2
5 DSVKT1281 Đọc sinh viên 33.02(N4) CON 1996 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào