Sách tham khảo
32(N)
Con đường phát triển của một số nước Châu Á - Thái Bình Dương :
Kí hiệu phân loại 32(N)
Nhan đề Con đường phát triển của một số nước Châu Á - Thái Bình Dương :sách tham khảo /Dương Phú Hiệp chủ biên ; Hoa Hữu Lân,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị quốc gia,1996
Mô tả vật lý 440 tr. ;19 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế và khu vực đến sự phát triển của các nước Châu á - Thái Bình Dương. Tìm hiểu con đường phát triển của các NIES châu á, các nước ASEAN, cộng hoà nhân dân Trung Hoa và những bài học kinh nghiệm
Từ khóa Kinh tế
Từ khóa Trung Quốc
Từ khóa Nhật Bản
Từ khóa Châu Á
Từ khóa Thái Lan
Từ khóa Châu Á Thái Bình Dương
Từ khóa Malaysia
Từ khóa Indonesia
Từ khóa Kinh tế khu vực
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Hằng
Tác giả(bs) CN Hoa, Hữu Lân
Tác giả(bs) CN Phạm, Nguyên Long
Tác giả(bs) CN Dương, Phú Hiệp,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Duy Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Mỹ
Giá tiền 27500
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênCT(6): GVCT062-7
000 00000cam a2200000 a 4500
0015633
0022
0046828
008020803s1996 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a201401131451|bmailtt|c201401131451|dmailtt|y200208030157|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a32(N)
090 |a32(N)|bCON 1996
24500|aCon đường phát triển của một số nước Châu Á - Thái Bình Dương :|bsách tham khảo /|cDương Phú Hiệp chủ biên ; Hoa Hữu Lân,... [et al.]
260 |aHà Nội :|bChính trị quốc gia,|c1996
300 |a440 tr. ;|c19 cm.
520 |aNghiên cứu những ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế và khu vực đến sự phát triển của các nước Châu á - Thái Bình Dương. Tìm hiểu con đường phát triển của các NIES châu á, các nước ASEAN, cộng hoà nhân dân Trung Hoa và những bài học kinh nghiệm
653 |aKinh tế
653 |aTrung Quốc
653 |aNhật Bản
653 |aChâu Á
653 |aThái Lan
653 |aChâu Á Thái Bình Dương
653 |aMalaysia
653 |aIndonesia
653 |aKinh tế khu vực
7001 |aNguyễn, Minh Hằng
7001 |aHoa, Hữu Lân
7001 |aPhạm, Nguyên Long
7001 |aDương, Phú Hiệp,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Duy Dũng
7001 |aNguyễn, Thu Mỹ
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cCT|j(6): GVCT062-7
890|a6|b0|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Huệ
950 |a27500
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVCT067 Đọc giáo viên 32(N) CON 1996 Sách tham khảo 6
2 GVCT066 Đọc giáo viên 32(N) CON 1996 Sách tham khảo 5
3 GVCT065 Đọc giáo viên 32(N) CON 1996 Sách tham khảo 4
4 GVCT064 Đọc giáo viên 32(N) CON 1996 Sách tham khảo 3
5 GVCT063 Đọc giáo viên 32(N) CON 1996 Sách tham khảo 2
6 GVCT062 Đọc giáo viên 32(N) CON 1996 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào