Sách tham khảo
3KV5
Đổi mới và phát triển ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn /
Kí hiệu phân loại 3KV5
Nhan đề Đổi mới và phát triển ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn /Nguyễn Phú Trọng chủ biên
Lần xuất bản In lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị Quốc gia,2008
Mô tả vật lý 484 tr. ;22 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Văn hoá
Từ khóa Đổi mới
Từ khóa Phát triển
Từ khóa Chủ nghĩa xã hội
Từ khóa Đường lối đổi mới
Tác giả(bs) CN Đặng, Xuân Kỳ,, GS
Tác giả(bs) CN Lê, Hữu Nghĩa,, GS. TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Bình,, GS
Tác giả(bs) CN Hồng Hà
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Quang,, GS. TS
Tác giả(bs) CN Trần, Hữu Tiến,, GS. TS
Tác giả(bs) CN Đinh, Quang Ty,, TS
Tác giả(bs) CN Đỗ, Hoài Nam,, GS. TS
Tác giả(bs) CN Đỗ, Nguyên Phương,, GS. TS
Tác giả(bs) CN Đỗ, Quang Tuấn,, TS
Tác giả(bs) CN Đức Vượng,, PGS. TS
Tác giả(bs) CN Lê, Bộ Lĩnh,, PGS. TS
Tác giả(bs) CN Lê, Đức Thắng,, ThS
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Cương,, PGS. TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Duy Quý,, GS. VS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phú Trọng,, GS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hoà,, TS
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Thông,, TS
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Hạc,, GS. VS
Tác giả(bs) CN Phùng, Khắc Đăng,, ThS
Giá tiền 60000
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKD(8): DSVKD 000924-31
000 00000cam a2200000 a 4500
00113682
0022
00415753
008080526s2008 vm| ae l 000 0 vie d
0091 0
039|a201312310905|bhanhlt|c201312310905|dhanhlt|y200805261623|zthaoct
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm|
084 |a3KV5
090 |a3KV5|bĐÔI 2008
24500|aĐổi mới và phát triển ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn /|cNguyễn Phú Trọng chủ biên
250 |aIn lần thứ 2
260 |aHà Nội :|bChính trị Quốc gia,|c2008
300 |a484 tr. ;|c22 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hoá
653 |aĐổi mới
653 |aPhát triển
653 |aChủ nghĩa xã hội
653 |aĐường lối đổi mới
7001 |aĐặng, Xuân Kỳ,|cGS
7001 |aLê, Hữu Nghĩa,|cGS. TS
7001 |aNguyễn, Đức Bình,|cGS
7001 |aHồng Hà
7001 |aPhạm, Ngọc Quang,|cGS. TS
7001 |aTrần, Hữu Tiến,|cGS. TS
7001 |aĐinh, Quang Ty,|cTS
7001 |aĐỗ, Hoài Nam,|cGS. TS
7001 |aĐỗ, Nguyên Phương,|cGS. TS
7001 |aĐỗ, Quang Tuấn,|cTS
7001 |aĐức Vượng,|cPGS. TS
7001 |aLê, Bộ Lĩnh,|cPGS. TS
7001 |aLê, Đức Thắng,|cThS
7001 |aLê, Văn Cương,|cPGS. TS
7001 |aNguyễn, Duy Quý,|cGS. VS
7001 |aNguyễn, Phú Trọng,|cGS. TS.|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Văn Hoà,|cTS
7001 |aNguyễn, Viết Thông,|cTS
7001 |aPhạm, Minh Hạc,|cGS. VS
7001 |aPhùng, Khắc Đăng,|cThS
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKD|j(8): DSVKD 000924-31
890|a8|b146|c0|d0
930 |aLê Tuyết Mai
950 |a60000
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKD 000931 Đọc sinh viên 3KV5 ĐÔI 2008 Sách tham khảo 8
2 DSVKD 000930 Đọc sinh viên 3KV5 ĐÔI 2008 Sách tham khảo 7
3 DSVKD 000929 Đọc sinh viên 3KV5 ĐÔI 2008 Sách tham khảo 6
4 DSVKD 000928 Đọc sinh viên 3KV5 ĐÔI 2008 Sách tham khảo 5
5 DSVKD 000927 Đọc sinh viên 3KV5 ĐÔI 2008 Sách tham khảo 4
6 DSVKD 000926 Đọc sinh viên 3KV5 ĐÔI 2008 Sách tham khảo 3
7 DSVKD 000925 Đọc sinh viên 3KV5 ĐÔI 2008 Sách tham khảo 2
8 DSVKD 000924 Đọc sinh viên 3KV5 ĐÔI 2008 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào