Sách tham khảo
340.9
Actualités de droit international privé /
DDC 340.9
Nhan đề Actualités de droit international privé /Patrick Wautelet ... [et al.]
Thông tin xuất bản Louvain-la-Neuve :Anthemis,2009
Mô tả vật lý 206 p. ;24 cm.
Tùng thư Recyclage en droit
Thuật ngữ chủ đề chrero-* droit international privé-contrat international-Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (1980 ; Rome)-Belgique
Thuật ngữ chủ đề chrero-* droit international privé-contrat international-Union européenne. "Règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles" (2007 ; Rome)
Thuật ngữ chủ đề chrero-* droit international privé-droit de la famille-droit - réception-filiation-Maroc
Từ khóa Tư pháp quốc tế
Từ khóa Gia đình
Từ khóa Châu âu
Từ khóa Hợp đồng
Tác giả(bs) CN Francq, Stéphanie. -
Tác giả(bs) CN Henricot, Caroline. -
Tác giả(bs) CN Saroléa, Sylvie. -
Tác giả(bs) CN Wautelet, Patrick. -
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênP(1): DSVP 001929
000 00000cam a2200000 a 4500
00130379
0022
003RERO
00432915
00520100814214300.0
008090507s2009 BE ae 000 0 fre d
0091 0
020 |a9782874551604
035 |aR005045357
039|a201406080938|bthaoct|c201406080938|dthaoct|y201305310811|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |afre
044 |aBE
072 |as1dr|2rero
082 |a340.9
090 |a340.9|bACT 2009
24500|aActualités de droit international privé /|cPatrick Wautelet ... [et al.]
260 |aLouvain-la-Neuve :|bAnthemis,|c2009
300 |a206 p. ;|c24 cm.
4901 |aRecyclage en droit|v2009, 1
5050 |aLe nouveau droit européen des contrats internationaux / Patrick Wautelet. Le règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles / Stéphanie Francq. Droit international privé et droit de la famille / Sylvie Saroléa et Caroline Henricot
6507 |2chrero|9* droit international privé|acontrat international|xConvention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (1980 ; Rome)|zBelgique
6507 |2chrero|9* droit international privé|acontrat international|xUnion européenne. "Règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles" (2007 ; Rome)
6507 |2chrero|9* droit international privé|adroit de la famille|xdroit - réception|xfiliation|zMaroc
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aGia đình
653 |aChâu âu
653 |aHợp đồng
7001 |aFrancq, Stéphanie. -|tLe œrèglement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles
7001 |aHenricot, Caroline. -|tDroit international privé et droit de la famille
7001 |aSaroléa, Sylvie. -|tDroit international privé et droit de la famille
7001 |aWautelet, Patrick. -|tLe œnouveau droit européen des contrats internationaux
8300 |aRecyclage en droit|v2009,1
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cP|j(1): DSVP 001929
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVP 001929 Đọc sinh viên 340.9 ACT 2009 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào