Sách tham khảo
340.9
Actualités de droit international privé /
DDC 340.9
Nhan đề Actualités de droit international privé /Patrick Wautelet ... [et al.]
Thông tin xuất bản Louvain-la-Neuve :Anthemis,2009
Mô tả vật lý 206 p. ;24 cm.
Tùng thư Recyclage en droit
Thuật ngữ chủ đề chrero-* droit international privé-contrat international-Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (1980 ; Rome)-Belgique
Thuật ngữ chủ đề chrero-* droit international privé-contrat international-Union européenne. "Règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles" (2007 ; Rome)
Thuật ngữ chủ đề chrero-* droit international privé-droit de la famille-droit - réception-filiation-Maroc
Từ khóa tự do Tư pháp quốc tế
Từ khóa tự do Gia đình
Từ khóa tự do Châu âu
Từ khóa tự do Hợp đồng
Tác giả(bs) CN Francq, Stéphanie. -
Tác giả(bs) CN Henricot, Caroline. -
Tác giả(bs) CN Saroléa, Sylvie. -
Tác giả(bs) CN Wautelet, Patrick. -
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênP(1): DSVP 001929
000 00000cam a2200000 a 4500
00130379
0022
003RERO
00432915
00520100814214300.0
008090507s2009 BE ae 000 0 fre d
0091 0
020 |a9782874551604
035 |aR005045357
039|a201406080938|bthaoct|c201406080938|dthaoct|y201305310811|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |afre
044 |aBE
072 |as1dr|2rero
082 |a340.9
090 |a340.9|bACT 2009
24500|aActualités de droit international privé /|cPatrick Wautelet ... [et al.]
260 |aLouvain-la-Neuve :|bAnthemis,|c2009
300 |a206 p. ;|c24 cm.
4901 |aRecyclage en droit|v2009, 1
5050 |aLe nouveau droit européen des contrats internationaux / Patrick Wautelet. Le règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles / Stéphanie Francq. Droit international privé et droit de la famille / Sylvie Saroléa et Caroline Henricot
6507 |2chrero|9* droit international privé|acontrat international|xConvention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (1980 ; Rome)|zBelgique
6507 |2chrero|9* droit international privé|acontrat international|xUnion européenne. "Règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles" (2007 ; Rome)
6507 |2chrero|9* droit international privé|adroit de la famille|xdroit - réception|xfiliation|zMaroc
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aGia đình
653 |aChâu âu
653 |aHợp đồng
7001 |aFrancq, Stéphanie. -|tLe œrèglement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles
7001 |aHenricot, Caroline. -|tDroit international privé et droit de la famille
7001 |aSaroléa, Sylvie. -|tDroit international privé et droit de la famille
7001 |aWautelet, Patrick. -|tLe œnouveau droit européen des contrats internationaux
8300 |aRecyclage en droit|v2009,1
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cP|j(1): DSVP 001929
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVP 001929 Đọc sinh viên 340.9 ACT 2009 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào