Bài viết tạp chí
34.52
Ai là người phải nộp chi ủy thác tư pháp /
BBK 34.52
Tác giả CN Đặng, Kim Nhân,, ThS.
Nhan đề Ai là người phải nộp chi ủy thác tư pháp / Đặng Kim Nhân
Từ khóa Luật tố tụng dân sự
Từ khóa Tư pháp quốc tế
Từ khóa Chi ủy thác tư pháp
Nguồn trích Tòa án nhân dân.Tòa án nhân dân tối cao,Số 21/2013, tr. 29 - 30.
000 00000cam a2200000 a 4500
00132751
0026
00435340
00520140114081215.0
008140114s vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a201406231517|blamdv|c201406231517|dlamdv|y201401140814|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34.52
1001 |aĐặng, Kim Nhân,|cThS.
24510|aAi là người phải nộp chi ủy thác tư pháp /|cĐặng Kim Nhân
653 |aLuật tố tụng dân sự
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aChi ủy thác tư pháp
7730 |tTòa án nhân dân.|dTòa án nhân dân tối cao,|gSố 21/2013, tr. 29 - 30.
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào