Luận văn, Luận án
34.62
Antidumping issues in World Trade Organization and Vietnamese law and practice :
BBK 34.62
Tác giả CN Le, Nhu Phong
Nhan đề Antidumping issues in World Trade Organization and Vietnamese law and practice :master of law thesis /Le Nhu Phong ; Supervisors: Dr. Vu Thi Hong Minh, Prof. Christina Moell
Thông tin xuất bản Hanoi,2004
Mô tả vật lý 59 p. ;27 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tư pháp quốc tế
Từ khóa Thương mại quốc tế
Từ khóa Bán phá giá
Từ khóa Chống bán phá giá
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênLA(1): GVLA 000592
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(1): DSVLA 001658
000 00000cam a2200000 a 4500
0019526
0023
00411430
005201909261435
008050131s2004 vm| ed m 000 0 eng d
0091 0
039|a20190926143408|bhiennt|c201406111139|dthaoct|y200501260314|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |aeng
044 |avm|
084 |a34.62
090 |a34.62|bLE - PH 2004
1001 |aLe, Nhu Phong
24510|aAntidumping issues in World Trade Organization and Vietnamese law and practice :|bmaster of law thesis /|cLe Nhu Phong ; Supervisors: Dr. Vu Thi Hong Minh, Prof. Christina Moell
260 |aHanoi,|c2004
300 |a59 p. ;|c27 cm.
502 |aMaster thesis. International and comparative law : 60.38.60. Hanoi Law University, 2004.
653 |aViệt Nam
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aThương mại quốc tế
653 |aBán phá giá
653 |aChống bán phá giá
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cLA|j(1): GVLA 000592
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(1): DSVLA 001658
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2004/luatquocte/lenhuphongta/alenhuphongthumbimage.jpg
890|a2|b3|c1|d0
930 |aChu Thị Thao
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 001658 Đọc sinh viên 34.62 LE - PH 2004 Luận án, luận văn 2
2 GVLA 000592 Đọc giáo viên 34.62 LE - PH 2004 Luận án, luận văn 1
  1 of 1