Bài trích
34(V)512
"Tự thú" khác "đầu thú" /
BBK 34(V)512
Tác giả CN Đinh, Văn Quế
Nhan đề "Tự thú" khác "đầu thú" / Đinh Văn Quế
Tóm tắt Phân tích những vấn đề liên quan đến tình tiết người phạm tội "tự thú" và "đầu thú". Chỉ ra những bất cập trong quy định của pháp luật hình sự về vấn đề này và đề xuất kiến nghị hoàn thiện nhằm tạo công cụ cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt được áp dụng thống nhất.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Tự thú
Từ khóa tự do Đầu thú
Nguồn trích Luật sư Việt Nam.Liên đoàn Luật sư Việt Nam,Số 11/2015, tr. 41 - 45.
000 00000cam a2200000 a 4500
00140614
0026
00443447
00520160202094843.0
008160202s vm| ae a000 0 vie d
0091 0
039|a201607051423|bmaipt|c201607051423|dmaipt|y201602021014|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)512
1001 |aĐinh, Văn Quế
24510|a"Tự thú" khác "đầu thú" /|cĐinh Văn Quế
520 |aPhân tích những vấn đề liên quan đến tình tiết người phạm tội "tự thú" và "đầu thú". Chỉ ra những bất cập trong quy định của pháp luật hình sự về vấn đề này và đề xuất kiến nghị hoàn thiện nhằm tạo công cụ cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt được áp dụng thống nhất.
653 |aViệt Nam
653 |aTội phạm
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aTự thú
653 |aĐầu thú
7730 |tLuật sư Việt Nam.|dLiên đoàn Luật sư Việt Nam,|gSố 11/2015, tr. 41 - 45.
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào