Luận văn, Luận án
34(V-H)531 TR - PH 2019
Sự hỗ trợ của Toà án đối với hoạt động của trọng tài theo pháp luật Việt Nam – Thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội :
BBK 34(V-H)531
Tác giả CN Trịnh, Ngọc Anh Phương
Nhan đề Sự hỗ trợ của Toà án đối với hoạt động của trọng tài theo pháp luật Việt Nam – Thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Trịnh Ngọc Anh Phương ; PGS. TS. Vũ Thị Lan Anh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 72 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về sự hỗ trợ của Toà án đối hoạt động của trọng tài thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về sự hỗ trợ của Toà án đối với hoạt động của trọng tài thương mại và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Tố tụng kinh tế
Từ khóa Trọng tài thương mại
Từ khóa Hà Nội
Từ khóa Toà án nhân dân
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010541-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174226
0023
004D9FA53CF-F0D1-4AD3-939A-000994DCF526
005202002271411
008200227s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200227141023|bluongvt|c20200227105030|dhiennt|y20200225103045|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V-H)531|bTR - PH 2019
1001 |aTrịnh, Ngọc Anh Phương
24510|aSự hỗ trợ của Toà án đối với hoạt động của trọng tài theo pháp luật Việt Nam – Thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTrịnh Ngọc Anh Phương ; PGS. TS. Vũ Thị Lan Anh hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a72 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aPhụ lục: cuối chính văn.|b6
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b57
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về sự hỗ trợ của Toà án đối hoạt động của trọng tài thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về sự hỗ trợ của Toà án đối với hoạt động của trọng tài thương mại và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Tố tụng kinh tế
653 |aTrọng tài thương mại
653 |aHà Nội
653 |aToà án nhân dân
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010541-2
890|a2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010542 Đọc sinh viên 34(V-H)531 TR - PH 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010541 Đọc sinh viên 34(V-H)531 TR - PH 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào