Luận văn, Luận án
34(V-H)532.3 ĐO - TH 2019
Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại theo pháp luật hiện hành - Thực tiễn áp dụng tại Toà án quận Hoàng Mai - Hà Nội :
BBK 34(V-H)532.3
Tác giả CN Đoàn, Duy Thành
Nhan đề Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại theo pháp luật hiện hành - Thực tiễn áp dụng tại Toà án quận Hoàng Mai - Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Đoàn Duy Thành ; PGS. TS. Nguyễn Như Phát hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 79 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Toà án nhân dân quận Hoàng Mai - Hà Nội. Đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tranh chấp thương mại
Từ khóa Luật Tố tụng kinh tế
Từ khóa Thẩm quyền
Từ khóa Hoàng Mai, Hà Nội
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Từ khóa Toà án nhân dân
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010173-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174231
0023
0041D1D7E3E-AA8E-4D1A-8779-9B2B6C42C2D9
005202002271346
008200226s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200227134232|bluongvt|c20200226163716|dhiennt|y20200225105535|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V-H)532.3|bĐO - TH 2019
1001 |aĐoàn, Duy Thành
24510|aThẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại theo pháp luật hiện hành - Thực tiễn áp dụng tại Toà án quận Hoàng Mai - Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cĐoàn Duy Thành ; PGS. TS. Nguyễn Như Phát hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a79 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b48
520 |aTrình bày những vấn đề chung về thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Toà án nhân dân quận Hoàng Mai - Hà Nội. Đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aTranh chấp thương mại
653 |aLuật Tố tụng kinh tế
653 |aThẩm quyền
653 |aHoàng Mai, Hà Nội
653|aGiải quyết tranh chấp
653|aToà án nhân dân
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010173-4
890|a2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010174 Đọc sinh viên 34(V-H)532.3 ĐO - TH 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010173 Đọc sinh viên 34(V-H)532.3 ĐO - TH 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào