Luận văn, Luận án
34(V-H)532.3 NG - L 2019
Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại theo pháp luật hiện hành - Thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội :
BBK 34(V-H)532.3
Tác giả CN Nguyễn, Phương Linh
Nhan đề Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại theo pháp luật hiện hành - Thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Phương Linh ; TS. Bùi Ngọc Cường hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 72 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Tranh chấp thương mại
Từ khóa Luật Tố tụng kinh tế
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Từ khóa Tranh chấp kinh doanh
Từ khóa Hoàn Kiếm, Hà Nội
Từ khóa Toà án nhân dân
Từ khóa Thẩm quyền
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010547-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174233
0023
004F1B5D1AD-06B5-40E0-8822-814451800848
005202002271407
008200227s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200227140646|bluongvt|c20200227105740|dhiennt|y20200225110153|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V-H)532.3|bNG - L 2019
1001 |aNguyễn, Phương Linh
24510|aThẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại theo pháp luật hiện hành - Thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Phương Linh ; TS. Bùi Ngọc Cường hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a72 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b33
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại. Phân tích thực trạng pháp luật về thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aTranh chấp thương mại
653 |aLuật Tố tụng kinh tế
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aTranh chấp kinh doanh
653 |aHoàn Kiếm, Hà Nội
653|aToà án nhân dân
653|aThẩm quyền
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010547-8
890|a2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010547 Đọc sinh viên 34(V-H)532.3 NG - L 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010548 Đọc sinh viên 34(V-H)532.3 NG - L 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào