Luận văn, Luận án
34(V-H)54 HO - TR 2019
Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội :
BBK 34(V-H)54
Tác giả CN Hoàng, Thị Thu Trang
Nhan đề Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Thị Thu Trang ; PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 83 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính. Phân tích thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Tố tụng hành chính
Từ khóa Ủy ban nhân dân
Từ khóa Thủ tục hành chính
Từ khóa Tranh chấp đất đai
Từ khóa Thường Tín, Hà Nội
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010455-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174239
0023
00466989F3C-97F0-4562-81D6-870B7D099B65
005202002271118
008200227s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200227111340|bluongvt|c20200227102613|dhiennt|y20200225111752|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V-H)54|bHO - TR 2019
1001 |aHoàng, Thị Thu Trang
24510|aGiải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cHoàng Thị Thu Trang ; PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a83 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b37
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính. Phân tích thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Tố tụng hành chính
653 |aỦy ban nhân dân
653 |aThủ tục hành chính
653 |aTranh chấp đất đai
653 |aThường Tín, Hà Nội
653|aGiải quyết tranh chấp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010455-6
890|a2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010456 Đọc sinh viên 34(V-H)54 HO - TR 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010455 Đọc sinh viên 34(V-H)54 HO - TR 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào