Luận văn, Luận án
34(V135)54 NG - L 2019
Giải quyết vụ án hành chính về đất đai tại Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên – Thực trạng và giải pháp :
BBK 34(V135)54
Tác giả CN Nguyễn, Thị Phương Lan
Nhan đề Giải quyết vụ án hành chính về đất đai tại Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên – Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Phương Lan ; TS. Hoàng Thị Ngân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 75 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết vụ án hành chính về đất đai. Phân tích thực trạng hoạt động giải quyết vụ án hành chính về đất đai tại Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Đất đai
Từ khóa Luật Tố tụng hành chính
Từ khóa Vụ án hành chính
Từ khóa Hưng Yên
Từ khóa Toà án nhân dân
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010451-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174240
0023
004B1D7C08E-20E8-4563-AFFF-177DF1260C4B
005202004011804
008200227s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200401180423|btuoint|c20200227111514|dluongvt|y20200225112448|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V135)54|bNG - L 2019
1001 |aNguyễn, Thị Phương Lan
24510|aGiải quyết vụ án hành chính về đất đai tại Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên – Thực trạng và giải pháp : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Phương Lan ; TS. Hoàng Thị Ngân hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a75 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 74 - 75.|b13
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết vụ án hành chính về đất đai. Phân tích thực trạng hoạt động giải quyết vụ án hành chính về đất đai tại Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
653 |aViệt Nam
653 |aĐất đai
653 |aLuật Tố tụng hành chính
653 |aVụ án hành chính
653 |aHưng Yên
653|aToà án nhân dân
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010451-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luathienphapvaluathanhchinh/nguyenthiphuonglan/anguyenthiphuonglanthumbimage.jpg
890|a2|c1|b0|d2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010452 Đọc sinh viên 34(V135)54 NG - L 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010451 Đọc sinh viên 34(V135)54 NG - L 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1