Luận văn, Luận án
34(V-H)54 TÔ - TR 2019
Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội :
BBK 34(V-H)54
Tác giả CN Tống, Văn Trực
Nhan đề Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Tống Văn Trực ; PGS. TS. Nguyễn Văn Quang hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 68 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp lí về giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính. Phân tích thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Hà Nội
Từ khóa Luật Tố tụng hành chính
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Từ khóa Thủ tục hành chính
Từ khóa Tranh chấp đất đai
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010471-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174243
0023
004247DAE49-1979-4104-9A15-91D01E0F5466
005202002271352
008200227s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200227134827|bluongvt|c20200227110805|dhiennt|y20200225113140|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V-H)54|bTÔ - TR 2019
1001 |aTống, Văn Trực
24510|aGiải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTống Văn Trực ; PGS. TS. Nguyễn Văn Quang hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a68 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b34
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận và pháp lí về giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính. Phân tích thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
653 |aViệt Nam
653 |aHà Nội
653 |aLuật Tố tụng hành chính
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aThủ tục hành chính
653 |aTranh chấp đất đai
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010471-2
890|a2
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010472 Đọc sinh viên 34(V-H)54 TÔ - TR 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010471 Đọc sinh viên 34(V-H)54 TÔ - TR 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào