Luận văn, Luận án
34(V212)542.5 NG - L 2019
Việc thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân trong xét xử sơ thẩm vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An :
BBK 34(V212)542.5
Tác giả CN Nguyễn, Thị Diệu Linh
Nhan đề Việc thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân trong xét xử sơ thẩm vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Diệu Linh ; TS. Phạm Hồng Quang hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 100 tr. : minh hoạ ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân trong xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân trong xét xử sơ thẩm vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát trong lĩnh vực này.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Xét xử sơ thẩm
Từ khóa Luật Tố tụng hành chính
Từ khóa Vụ án hành chính
Từ khóa Viện Kiểm sát nhân dân
Từ khóa Nghệ An
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 010373-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00174248
0023
004FE3A0383-546F-4264-9E7E-16FCB42EABA2
005202004011638
008200226s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200401163843|btuoint|c20200227113325|dluongvt|y20200225142658|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V212)542.5|bNG - L 2019
1001 |aNguyễn, Thị Diệu Linh
24510|aViệc thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân trong xét xử sơ thẩm vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Diệu Linh ; TS. Phạm Hồng Quang hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a100 tr. : |bminh hoạ ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 98 - 100.|b29
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân trong xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân trong xét xử sơ thẩm vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của Viện Kiểm sát trong lĩnh vực này.
653 |aViệt Nam
653 |aXét xử sơ thẩm
653 |aLuật Tố tụng hành chính
653 |aVụ án hành chính
653 |aViện Kiểm sát nhân dân
653 |aNghệ An
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 010373-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2019/luathienphapvaluathanhchinh/nguyenthidieulinh/anguyenthidieulinhthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 010374 Đọc sinh viên 34(V212)542.5 NG - L 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 010373 Đọc sinh viên 34(V212)542.5 NG - L 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1