Bài viết tạp chí
34(V)02
"Chiếu dời đô" từ góc nhìn triết học, đạo đức học và mỹ học /
BBK 34(V)02
Tác giả CN Nguyễn, Văn Phúc,, PGS. TS
Nhan đề "Chiếu dời đô" từ góc nhìn triết học, đạo đức học và mỹ học / Nguyễn Văn Phúc
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Triết học
Từ khóa Đạo đức học
Từ khóa Mỹ học
Từ khóa Chiếu rời đô
Nguồn trích Triết học.Viện Triết học,Số 12/2010, tr. 11 - 15.
000 00000cam a2200000 a 4500
00120841
0026
00423213
00520110225082734.0
008110225s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311161601|bmaipt|c201311161601|dmaipt|y201102250849|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)02
1001 |aNguyễn, Văn Phúc,|cPGS. TS
24510|a"Chiếu dời đô" từ góc nhìn triết học, đạo đức học và mỹ học /|cNguyễn Văn Phúc
653 |aViệt Nam
653 |aTriết học
653 |aĐạo đức học
653 |aMỹ học
653 |aChiếu rời đô
7730 |tTriết học.|dViện Triết học,|gSố 12/2010, tr. 11 - 15.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào