Bài trích
Bản thảo kinh tế - triết học năm 1884 - bước chuyển quan trọng của triết học Mác, chủ nghĩa Mác /
Tác giả CN Đặng, Hữu Toàn,
Nhan đề Bản thảo kinh tế - triết học năm 1884 - bước chuyển quan trọng của triết học Mác, chủ nghĩa Mác / Đặng Hữu Toàn
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Chủ nghĩa Mác
Từ khóa tự do Học thuyết kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế chính trị
Nguồn trích Triết học.Viện Triết học,Số 4/2003, tr. 14 - 22.
000 00000cam a2200000 a 4500
0018330
0026
0049909
008190603s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311160901|bmaipt|c201311160901|dmaipt|y200306190245|zbanglc
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
1001 |aĐặng, Hữu Toàn,|cPGS. TS
24510|aBản thảo kinh tế - triết học năm 1884 - bước chuyển quan trọng của triết học Mác, chủ nghĩa Mác /|cĐặng Hữu Toàn
653 |aTriết học
653 |aChủ nghĩa Mác
653 |aHọc thuyết kinh tế
653 |aKinh tế chính trị
7730 |tTriết học.|dViện Triết học,|gSố 4/2003, tr. 14 - 22.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào