Bài viết tạp chí
Bản thảo kinh tế - triết học năm 1884 - bước chuyển quan trọng của triết học Mác, chủ nghĩa Mác /
Tác giả CN Đặng, Hữu Toàn,, PGS. TS
Nhan đề Bản thảo kinh tế - triết học năm 1884 - bước chuyển quan trọng của triết học Mác, chủ nghĩa Mác / Đặng Hữu Toàn
Từ khóa Triết học
Từ khóa Chủ nghĩa Mác
Từ khóa Học thuyết kinh tế
Từ khóa Kinh tế chính trị
Nguồn trích Triết học.Viện Triết học,Số 4/2003, tr. 14 - 22.
000 00000cam a2200000 a 4500
0018330
0026
0049909
008190603s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311160901|bmaipt|c201311160901|dmaipt|y200306190245|zbanglc
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
1001 |aĐặng, Hữu Toàn,|cPGS. TS
24510|aBản thảo kinh tế - triết học năm 1884 - bước chuyển quan trọng của triết học Mác, chủ nghĩa Mác /|cĐặng Hữu Toàn
653 |aTriết học
653 |aChủ nghĩa Mác
653 |aHọc thuyết kinh tế
653 |aKinh tế chính trị
7730 |tTriết học.|dViện Triết học,|gSố 4/2003, tr. 14 - 22.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào